Lyssna Insia

Parkering

Det finns många parkeringsplatser i Dorotea samhälle. Vi tar inte heller ut någon parkeringsavgift på våra parkeringsplatser.

Parkeringsplatser i Dorotea samhälle

  • Mellan Gallerian och Apotek/Polis
  • Bakom Systembolaget
  • Framför Kommunhuset
  • Vid Bergvattensjön
  • Parkvägen vid Agas El & Hem
  • Storgatan 46, nedanför Kramforsgården

 

Uppdaterad den 7 november 2016

Teknik och service

Teknik och service chef
Bengt Svensson
Telefon: 0942 - 140 48
bengt.svensson@dorotea.se

Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
 
Drift- och underhållsansvarig kommunens fastigheter
Håkan Wikström
Telefon: 0942 - 140 55
hakan.wikstrom@dorotea.se
Mät- och utredningsingenjör
Vakant
Telefon: 0942 - 140 47
VA- och renhållningsingenjör
Pierre Danielsson
Telefon: 0942-141 36
pierre.danielsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Wike Schreuder
wike.schreuder@dorotea.se
Telefon: 0942 - 140 71