Ekonomi, försörjningsstöd och budget- och skuldrådgivning

Alla kan någon gång få ekonomiska problem. Vi erbjuder individanpassat stöd beroende på hur din situation ser ut och vad du behöver hjälp med.

Du kan under kortare eller längre perioder i livet hamna i ekonomiska svårigheter.

Det kan innebära att du behöver hjälp och stöd i frågor som rör den egna ekonomin och här kan vi hjälpa till inom flera olika områden. Du kan ansöka om bidrag eller få rådgivning. 

Om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd. En ansökan utreds och avslutas med beslut om du kan få bistånd eller inte.

Uppdaterad den 14 november 2022,

Försörjningsstöd/Budget- och skuldrådgivning

Socialsekreterare med ansvar för försörjningsstöd
Telefon: 0942 - 141 39
Fax: 0942 - 141 26