Folkhälsoarbete

Det övergripande målet för arbetet med folkhälsan är att skapa förutsättningar för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsoarbete är allt systematiskt, målinriktat arbete som görs för att nå god och jämlikt fördelad hälsa.

Dorotea kommun har ett folkhälsoråd. 

Ett av folkhälsorådets uppgifter är att upprätta förslag till folkhälsopolicy för Dorotea kommun. I rådet planeras också olika friskvårdsaktiviteter i samverkan med föreningar och andra samhällsaktörer. 

Uppdaterad den 31 mars 2020,