Kommunarkiv

I Kommunarkivets uppgift ingår att ta emot, vårda, förvara och söka fram arkiverade kommunala handlingar. Till kommunens nämnder, förvaltningar och enheter ger kommunarkivet råd i arkivfrågor samt utför tillsyn av nämndernas arkivvård.

Här kan du läsa inlämnade allmänna handlingar från kommunens olika verksamheter. Vill du läsa en allmän handling har du rätt att få göra det på plats eller att mot avgift få en kopia av handlingen. En mindre del av de allmänna handlingarna är sekretessbelagda och kan inte lämnas ut till vem som helst. Oftast är det handlingar som handlar om människors personliga eller ekonomiska förhållanden.

Kommunarkivet har handlingar från kommunreformen 1862 och framåt. Här finns handlingar från de kommuner som bildade Dorotea kommun i kommunsammanslagningen 1971.

Kommunarkivet är öppet för alla.

Uppdaterad den 3 februari 2017

Dorotea kommun

Dorotea kommun
917 81  DOROTEA

Telefon: 0942 - 140 00 (växel)
E-post: info@dorotea.se