Lyssna Insia

Grafisk manual

Den grafiska manualen innehåller riktlinjer för hur Dorotea kommuns grafiska profil ska användas, hur kommunen kommunicerar grafiskt, med logotyper, färger, typsnitt och layout. Det vill säga, det visuella uttryckssätt som alltid ska använda när Dorotea kommun som organisation är avsändare. Det skapar tydlighet för våra målgrupper om vem som är avsändare samt trygghet och trovärdighet i alla interna och externa relationer.

Ta del av den grafiska profilens olika avsnitt via menyn.

Varför en grafisk profil?
För att Dorotea kommun ska lyckas skapa ett starkt och funktionellt varumärke krävs noggrannhet och tydliga riktlinjer för hur vi som är anställda eller förtroendevalda ska tänka och agera i olika situationer. Det handlar helt enkelt om att vara konsekvent i vårt sätt att kommunicera. Med tiden arbetas kännedom och identifikation in hos mottagarna och våra budskap får bättre genomslagskraft. Men framför allt, man minns att det är Dorotea kommun som är avsändare.

Dorotea kommun har från 1:a maj 2017 en fastställd grafisk profil där kommunens vapen tillika är kommunens logotyp.

Alla verksamheter, förvaltningar och projekt som ägs och drivs av kommunen ska verka inom kommunens grafiska profil.

Länk till den grafiska profilen

 

 

 

Uppdaterad den 4 maj 2021