Näringslivsrådet

Här hittar du information om hur näringslivsrådet arbetar, vilka som sitter i rådet och hur du kontaktar dem. Du hittar även mötesprotokollen.

Varför grundades rådet och hur arbetar det?

Under slutet av 2021 ville vi från kommunen grunda ett näringslivsråd med syfte är att skapa bättre dialog och samarbete runt frågor som är viktiga för näringslivet. Näringslivet önskade själva skulle utse sina representanter, och tillsammans med föreningen Företagarna och Köpmannaföreningen bestämde vi att rådet skulle bestå av 10 representanter: 6 personer från olika branscher i näringslivet samt 4 personer från kommunen. Näringslivsenheten fick i uppdrag att skicka ut en nomineringsenkät där företagare uppmanades att nominera minst en person per bransch i följande branscher:

  • Handel
  • IT/Tjänstesektor
  • Besöksnäring
  • Industri
  • Transport
  • Skogsnäring

I de flesta fall har den person inom varje bransch som har fått flest nomineringar tackat ja. I något fall har den personen tackat nej och då har frågan gått vidare till den person som har fått näst flest nomineringar. I rådet sitter två representanter för Borgafjällområdet och fyra representanter för Doroteaområdet. Dessa representerar sina branscher oavsett plats i kommunen, men då förutsättningarna är olika beroende på var man är verksam är det bra att få in olika perspektiv.

Rådet är en plattform där näringen och kommunen kan träffas ett antal gånger per år. Inledningsvis kommer rådet att hitta gemensamma mål och skapa en ny näringslivsstrategi. I fortsättningen blir rådet ett forum där vi diskuterar viktiga frågor för näringslivets möjlighet till utveckling. Om du har en synpunkt eller en fråga som du skulle vilja lyfta till näringslivsrådet är du välkommen att kontakta antingen din branschrepresentant eller någon annan deltagare i rådet.

Deltagare i rådet

Representanter för näringslivet

Anna-Karin Holmqvist, Borgafjällens Lanthandel, representant för handel        

Kontakt: anna-karin.holmqvist@nara.ica.se

Christian Ek, Lapland hunting&game, representant för besöksnäring

Kontakt: info@huntgame.se

Erika Sellgren, S Karosser, representant för industri- och verkstadssektorn   

Kontakt: erika@skarosser.se

Niklas Nilsson, NN Transport, representant för åkerinäringen                         

Kontakt: nnstrp@hotmail.com

Tobias Östman, Olssons glas&bygg,  representant för handel                               

Kontakt: info@glasobygg.se

Vakant, representant för IT- och tekniksektorn

Kontakt:

Representanter för Dorotea kommun

Greger Lindqvist, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande         

Kontakt: greger.lindqvist@dorotea.se

Staffan Östman, C samt Östmans i Dorotea skogsentreprenad, även representant för skogsnäringen

Kontakt: staffan.ostman@dorotea.se

Sara Norlin , chef utvecklingsenheten

Kontakt: sara.norlin@dorotea.se

Olli Joenväärä, kommunchef     

Kontakt: olli.joenvaara@dorotea.se

Gabriel Holmlund, näringslivsutvecklare           

Kontakt: gabriel.holmlund@dorotea.se

Uppdaterad den 12 februari 2024,

Utvecklingsenheten

Enhetschef
Sara Norlin
0942-141 91
sara.norlin@dorotea.se 

Näringslivsutvecklare
Gabriel Holmlund
0942-140 80
gabriel.holmlund@dorotea.se

Projektmedarbetare SHiMR
Peter Ahlqvist
0942-141 95
peter.ahlqvist@dorotea.se