Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. Här beskriver vi hur dorotea.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du rapporterar brister som du vill att vi åtgärdar.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från dorotea.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via e-post. Vi försöker svara skyndsamt. Det går även bra att ringa till oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela Dorotea kommun så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Du når DIGG via e-postadressen info@digg.se alternativt telefonnummer 0771-11 44 00.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, webbplatsen har även flera brister. Bristerna beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristerna är uppdelade i två delar, det som sannolikt kan åtgärdas av en webbredaktör samt sannolikt kräver att leverantören av webbplatsen gör ändringar i webbplatsens koder med mera.

Brister som sannolikt kan åtgärdas av en webbredaktör

Nedanstående brister gäller inte alla sidor på dorotea.se, men det är brister som förekommer på hemsidan.

 • Merparten av våra pdf-dokument är inte tillgängliga. Våra enheter och avdelningar gör just nu en översyn av sina dokument. Dessa kommer antingen göras mer tillgängliga, omvandlas till webbsidor eller tas bort helt. Arbetet kommer att att pågå under hela hösten och vintern.
 • Texter används i bilder. Skärmläsare kan inte läsa text som är i en bild.
 • Vissa sidtitlar är inte unika och informativa.
 • Alternativtext saknas på bilder.
 • Huvudrubriker saknas på vissa sidor.
 • För långa länktexter.
 • Otydliga länktexter för skärmläsare.
 • Inbäddade videos som saknar tillgänglighetsanpassning.
 • Tabeller som saknar beskrivning.
 • Tabeller som saknar korrekt märkta rubriker.

Brister som behöver åtgärdas av leverantören

 • Inget alternativ att hoppa över upprepat innehåll för tangentbordsanvändare.
 • Länkar som markeras med endast färg.
 • Möjlighet att stänga av rörelse i bildspelet saknas.
 • Taggen "i" används för att lägga till ikoner.
 • Felmeddelanden hjälper inte användaren hur fel kan rättas till när formulär fylls i.
 • Felmeddelande kan inte presenteras av hjälpmedel (reCaptcha).
 • Placering av felmeddelande är inte tillräckligt tydliga i formulär.
 • Otydliga länkar och bilder på reCaptcha.
 • Etikett saknar matchande ID.
 • Element-ID är inte unikt.
 • Uppläsningstext för hjälpmedel är på engelska.
 • Sökrutan saknar etikett och matchande ID till inläsningsfält.
 • Sökknappen saknar etikett.
 • Sökknappen saknar en synlig knapptext.
 • Platshållartext används "sök på webbplatsen".
 • Länktext saknas på sociala medier länkar.

Bristande förenlighet med lagkraven

De brister som är uppräknade ovan har olika prioritet (hög, mellan och låg). Vi arbetar löpande med att åtgärda de brister som har upptäckts. De områden som prioriteras i första hand är:

 • Skriva beskrivande länkar.
 • Göra formulär tillgängliga.
 • Göra tabeller tillgängliga (det betyder i klartext att innehåll i tabeller kommer att skrivas som brödtext istället för i tabellform).
 • Se över vilka bilder som innehåller text.
 • Se över rubrikstruktur.

Oskäligt betungande anpassning

Dorotea kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för visa typer av brister. Det gäller främst brister med lägre prioritet och som kräver väldigt mycket arbete för att rätta till, eller är väldigt kostsamma att rätta till. Dessa brister ses över om det sker en större omarbetning av webbplatsen, eller om det beslutas att utveckla en ny webbplats. 

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det rör i första hand direktsändningar, kartor som inte är avsedda för navigering och digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av Dorotea kommun eller står under dess kontroll.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har anlitat företaget 7minds för att göra en tillgänglighetsgranskning av dorotea.se. Utöver tillgänglighetsgranskningen har vi ett verktyg som varje månad skickar en tillgänglighetsrapport och som underlättar för webbredaktörerna att hitta brister. 

Ladda ner en sammanställning av tillgänglighetsgranskningen (pdf).

Uppdaterad den 14 november 2022,

Dorotea kommun

Dorotea kommun
917 81  DOROTEA

Telefon: 0942 - 140 00 (växel)
E-post: info@dorotea.se