Lyssna Insia

Motioner under behandling

Motioner som inkommit under mandatperioden 2018-2022 som inte är färdigbehandlade.

Motioner:

Att webbsända Dorotea kommunfullmäktiges sammanträden - Sverigedemokraterna

Att införa förbud mot att lämna hundavföring på allmän plats - Sverigedemokraterna

Att Dorotea kommun tar fram och implementerar en handlingsplan om suicidprevention - Sverigedemokraterna

 

 

Uppdaterad den 7 juli 2021

Dorotea kommun

Dorotea kommun
917 81  DOROTEA

Telefon: 0942 - 140 00 (växel)
E-post: info@dorotea.se