Val

I Sverige röstar vi vart fjärde år om vilka som ska företräda oss i riksdagen, landsting/regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Efter valresultatet fördelas mandat och antal ledamöter för varje politiskt parti. Senaste valet hölls i september 2022.

Val till Europaparlamentet hålls vart femte år. Då väljer du vilken representant som ska företräda dig i Europaparlamentet.

Valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och valen ska vara fria, hemliga och direkta.

Allmän rösträtt

Rösträtten beror endast på sådana krav som folk i allmänhet kan uppfylla, det vill säga ålder, medborgarskap och bostadsort.

Lika rösträtt

Alla väljare har lika rätt att påverka valresultatet, det vill säga en röst per person.

Fria val

Ingen annan får bestämma vad väljaren ska rösta på.

Hemliga val

Väljaren är inte tvungen att visa eller tala om hur han eller hon röstat.

Direkta val

Väljarna utser direkt de som sitter i till exempel riksdagen eller kommunfullmäktige, de är direktvalda av folket.

Du kan rösta på följande sätt

  • i din vallokal på valdagen
  • förtidsrösta i röstningslokal
  • rösta med bud
  • rösta från utlandet

Identitet

Du måste kunna styrka din identitet exempelvis med giltig ID-handling som till exempel körkort, ID-kort, pass eller tjänstelegitimation. Vara känd av röstmottagaren eller ha en person med dig som går i god för dig och som har ID-handling. Röstkortet i sig gäller inte som ID-handling.

Valnämnden

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av både de allmänna valen och valet till Europaparlamentet. Valnämnden ansvarar för att utföra kommunens uppgifter vid val. Ett exempel är rekrytering av röstmottagare till förtidsröstningen och till vallokalerna på valdagen.

Valmyndigheten

Valmyndigheten är den centrala myndighet som har det sammanhållande ansvaret för att organisera och genomföra olika val samt informera om möjlighet att rösta i dessa val. På Valmyndighetens hemsida finns information på lättläst svenska, teckenspråk, med lyssnarfunktion och på 24 olika språk.

Länk till Valmyndighetens hemsida

Uppdaterad den 2 januari 2023,

Ledningskansliet

Kanslichef
Magdalena Eliasson
Telefon: 0942 - 140 12
magdalena.eliasson@dorotea.se

Administratör
Åsa Nilsson
Telefon: 0942 - 140 13
asa.nilsson@dorotea.se

Fax: 0942 - 140 01

Saemien Iktedäjja - Samisk Samordnare
Sanna-Lisa Streuka
Telefovne/Telefon: 0942 - 141 71
E-påste/E-post: sanna-lisa.streuka@dorotea.se