Historia

Dorotea kommun är den sydligaste av inlandskommunerna i Västerbottens län och inkörsporten till landskapet Lappland.

Åsele Lappmarks stora socken bestod fram till 1700-talets slut av nuvarande socknarna: Åsele, Viska, Volgsjö och Bergvattnet (Västra Roten). Omkring 1713 bosatte sig den första nybyggaren, Jon Ersson Kiervel i denna del av lappmarken, Svanavattnet, socknens äldsta by.

Inflyttningen i socknen ökade och bestod i slutet av 1700-talet av 41 rökar (hushåll). Kravet på att få bilda eget kapellag blev allt större och en begäran gjordes. Beslut togs att byn Bergvattnet var den plats där kyrkan skulle stå.

Byggmästare Jon Mattson i Lajksjö anlitades och efter flera års arbete stod kyrkan klar på den plats där nuvarande kyrka står. I betalning fick han 12 skilling per dag, men då smidde han spiken själv.

I samband med att kyrkan byggdes skrev byborna till Hans Majestät Konungen Gustav IV Adolf, om att det nya pastoratet skulle döpas till Dorotea efter drottning Fredrika Dorothea Wilhelmina.

Den 21 maj 1799 undertecknades det kungliga dokumentet och Bergvattnet bytte namn till Dorotea.

Uppdaterad den 9 juli 2020

Dorotea kommun

Dorotea kommun
917 81  DOROTEA

Telefon: 0942 - 140 00 (växel)
E-post: info@dorotea.se