Kommunala aktivitetsansvaret

Dorotea kommun har ett aktivitetsansvar för ungdomar folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år och inte genomför eller har fullgjort utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller mosvarande utbildning.

Det innebär att kommunen är skyldig att hålla sig informerad om vad ungdomar har för sysselsättning och erbjudanden för individuella insatser. Med andra ord får du hjälp att hitta vägar till studier, praktik eller arbete.

För ärenden eller frågor angående kommunala aktivitetsansvaret i Dorotea kommun, kontakta studie- och yrkesvägledaren.

Uppdaterad den 28 juni 2023,

Studie- och Yrkesvägledare

Grundskola och Lärcentrum
Anna-Karin Dahlström
Telefon: 0942-141 28
anna-karin.dahlstrom@dorotea.se