Kommunala aktivitetsansvaret

Dorotea kommun har ett aktivitetsansvar för ungdomar folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år och inte genomför eller har fullgjort utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller mosvarande utbildning.

Det innebär att kommunen är skyldig att hålla sig informerad om vad ungdomar har för sysselsättning och erbjudanden för individuella insatser. Med andra ord får du hjälp att hitta vägar till studier, praktik eller arbete.

Ta gärna kontakt med Lärcentrums utbildningsledare för mer information.

Uppdaterad den 14 november 2022,

Lärcentrum

Enhetsansvarig/Rektor
Sara Norlin
Telefon: 0942 - 141 91
sara.norlin@dorotea.se

Utbildningsledare
Projektledare
Peter Ahlqvist
Telefon: 0942-141 95
peter.ahlqvist@dorotea.se

Vik. studie- och yrkesvägledare
Annmari Jonsson
annmari.jonsson@dorotea.se

Lärare Sfi
Michael Tjernlund
michael.tjernlund@dorotea.se

Handledare integrationsenheten
Annika Olofsson
Telefon: 0942 - 141 74
annika.olofsson@dorotea.se

IT-samordnare
Christian Svanlund
Telefon: 0942 - 140 83
christian.svanlund@dorotea.se

Besöksadress:
Parkvägen 1 & 2
917 31 Dorotea