Bygga nytt, ändra eller riva

En hållbar och samhällsplanering förutsätter att byggandet inte sker planlöst, utan att marken används till det som är lämpligast. Det som byggs ska gärna vara beständigt, säkert, vackert, miljövänligt och tillgängligt för rörelsehindrade. Det är bland annat sådana saker som granskas i bygglovsprocessen och som är reglerad i bygglagstiftningen.

Skälet till att du behöver söka bygglov är alltså att det i de flesta fall är ett lagkrav. Men allt byggande kräver inte bygglov, det finns undantag. Om du ertappas med att ha byggt svart eller gjort något annat otillåtet kan du drabbas av byggsanktionsavgifter som kan bli dyra.

Ta reda på vilka regler som gäller för din fastighet innan du påbörjar bygglovsprocessen. För att få en så snabb handläggning som möjligt se till att ansökan eller anmälan är komplett och lämna in de handlingar som behövs för prövningen. Kontakta byggkontoret för att få reda på mer vad som gäller din fastighet.

Tror du att det kan finnas föroreningar inom fastigheten?

Vid planering för att bygga om, bygga till, riva eller bygga nytt är det viktigt att ta reda på om det kan finnas föroreningar inom fastigheten som kan påverkas av de planerade arbetena. Detta gäller både i och under befintliga byggnader och i marken i övrigt. Problem kring förorenat byggnadsmaterial är exempelvis vanligt när ny verksamhet ska startas i gamla industrilokaler eller när byggnader ska rivas.

Om du ska gräva eller schakta inom ett område där det tidigare har bedrivits någon miljöstörande verksamhet finns i de allra flesta fall en risk för ökad spridning av föroreningarna eller att man påverkar hur människor kan exponeras. Den som bidrar till att öka risken för spridning eller exponering av föroreningar kan bli ansvarig för att utreda och ta hand om föroreningarna trots att man inte har orsakat den ursprungliga föroreningen.

Anmäl sanering och informera om upptäckt av förorening

Innan en sanering startas ska den anmälas till miljöavdelningen. Den som äger eller brukar en fastighet är dessutom skyldig att genast informera om en förorening upptäcks. Detta gäller också om det är känt att fastigheten är förorenad.

Uppdaterad den 14 november 2022,

Länk till E-tjänster och Blanketter

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.

Energi- och klimatrådgivare
Jamal Mouneimne
Telefon: 0933 - 141 39
Telefontid: mån, tis, tor 13:00 - 14:00
jamal.mouneimne@vindeln.se