Info till studerande

Du som studerar via den kommunala vuxenutbildningen eller läser mot högskola/universitet har möjlighet att använda Lärcentrums lokaler och utrustning.

Tentamensskrivning
Istället för att åka till en högskola eller ett universitet kan man sitta här på Lärcentrum och göra sin tentamen, förutsatt att lärosätet har godkänt att tentamen får göras i hemkommunen via ett lärcentra.


Som studerande vid Lärcentrum har Du tillgång till:

  • Lärosalar
  • Grupprum
  • Kök med varmdrycksautomat
  • Datorer
  • Bredband
  • Gäst wifi
  • Skrivare
  • Scanner
  • Videokonferens
  • Kopiator

samt personal som ger undervisning, handledning, information och vägledning.

Studieekonomi

Du som studerar på Komvux kan söka statligt studiestöd genom CSN. Studiemedel består av en bidragsdel och en lånedel.

Ansökan om studiemedel kan göras när som helst under året via CSN:s hemsida. Studiemedel beviljas retroaktivt högst fyra kalenderveckor före den vecka ansökan kommit till CSN.

Uppdaterad den 28 maj 2024,

Svenska för invandrare

Lärcentrum

Enhetsansvarig/Rektor
Sara Norlin
Telefon: 0942 - 141 91
sara.norlin@dorotea.se

Studie- och yrkesvägledare
Anna-Karin Dahlström
Telefon: 0942-141 28
anna-karin.dahlstrom@dorotea.se

Studie- och Yrkesvägledare

Grundskola och Lärcentrum
Anna-Karin Dahlström
Telefon: 0942-141 28
anna-karin.dahlstrom@dorotea.se