Synpunkter och klagomål

Har du något du vill klaga på eller ge beröm? Eller kanske bara ställa en fråga? Skicka oss dina synpunkter på vår verksamhet.

Lämna synpunkter

Du kan lämna dina synpunkter, förslag, klagomål eller beröm på flera olika sätt. Du kan alltid kontakta oss, antingen till kommunen centralt eller direkt till en viss verksamhet.

Kontakta oss

Lämna synpunkter via webbformulär

Återkoppling

Din synpunkt skickas till berörd verksamhet. Du får besked om vad som händer i ditt ärende. Alla synpunkter som kommer in registreras och följs upp.

Personuppgifter

Dina personuppgifter registreras i vårt datasystem och blir därmed en offentlig handling. Om du vill kan du skriva till oss utan att lämna ditt namn, men då har vi tyvärr ingen möjlighet att återkomma till dig med hur vi följt upp dina synpunkter.

Känslig information?

Tänk på att inte skicka känslig information via webbformulär.

 

Uppdaterad den 14 november 2022,