Kemikalier

Vi använder en mängd olika kemikalier, många av dem i hushållet. Det är viktigt att tänka på hur vi förvarar dem eftersom de inte alltid är positiva, de kan också vara farliga för både människor och miljö.

När kemikalier hamnar på fel plats eller används på fel sätt kan de ge stora skador. Ibland kan det bero på att vi inte känner till hur kemikaliens bieffekter eller hur den verkar.

Använd miljömärkta produkter

Som konsument är det ofta svårt att veta vilka produkter som är bra eller dåliga för hälsa och miljö. Till hjälp för att kunna välja finns miljömärkningarna Svanen och Naturskyddsföreningens Bra miljöval. Väljer du en miljömärkt produkt så vet du att den är mindre farlig.

Tänk också på att inte använda mer kemikalier än vad du behöver.

Lämna gamla kemikalier till miljöboden

Kemikalier med farliga ämnen ska du lämna till miljöboden. Släng dem inte i soporna och häll aldrig ut dem i avloppet.

Märkning av kemikalier

Farliga kemikalier ska vara märkta med farosymboler och text som informerar om faran. Du ska också kunna läsa om hur du skyddar dig och hanterar produkten på rätt sätt.

Länk till Kemikalieinspektionens hemsida om märkning

Barn och kemikalier

Förvara alltid kemikalier så att barn inte når dem. Och tänk på att barnskyddande förslutning inte är helt säker. Förslutningen innebär bara att det tar längre tid för små barn att öppna den.

Är olyckan ändå framme kan du kontakta Giftinformationscentralen. På deras hemsida hittar även råd om vad du ska göra.

Länk till Giftinformationscentralens hemsida

Uppdaterad den 22 december 2022,

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.

Energi- och klimatrådgivare
Jamal Mouneimne
Telefon: 0933 - 141 39
Telefontid: mån, tis, tor 13:00 - 14:00
jamal.mouneimne@vindeln.se