Kollektiv olycksfallsförsäkring

Dorotea kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring. Det innebär att barn och elever i förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och vuxenutbildning är försäkrade.

Försäkringen gäller även under fritid och lov.

Om ditt barn blir skadat

Om ditt barn skadas anmäler du som förälder själv detta, skicka ifylld skadeanmälan till Svedea utan dröjsmål på adress angiven nedan. Skadeblanketter och skaderelaterad information finns på hemsidan, www.svedea.se.

Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 STOCKHOLM

Länk till försäkringsbesked Dorotea kommun

Telefon:  +46 (0)771-160 190

E-post: skadorforetag@svedea.se

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan
  • Spara alla kvitton
  • Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska Svedea kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Svedeas hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från
    Svedea kan beställning av taxiresor göras.

Uppgifter om försäkringen

Försäkringsgivare: Svedea

Försäkringsnummer: 7580141

 

 

 

Uppdaterad den 27 mars 2024,

Förskola

Rektor förskola
Sara Mårtensson
Telefon: 0942 - 141 03
sara.martensson@dorotea.se

Samordnare Nyckelpigan
Telefon: 0942 - 141 13

Samordnare Smulan
Telefon: 0942 - 141 15
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Grundskola

Skolchef
Sara Sjölund Bång
0942 - 141 02
sara.sjolund.bang@dorotea.se

Rektor Grundskola F-9 samt Risbäcks fjällskola
Nicklas Nilsson
0942-141 01
nicklas.nilsson@dorotea.se

Biträdande rektor Grundskola F-9 samt Risbäcks fjällskola
Tomas Forslund
0942-140 96
tomas.forslund@dorotea.se 

Rektor förskola
Sara Nilsson
Telefon: 0942 - 141 03
sara.nilsson@dorotea.se

Studie- och Yrkesvägledare
Anna-Karin Dahlström
Telefon: 0942-141 28
anna-karin.dahlstrom@dorotea.se

Expedition  Strandenskolan
Camilla Nordin
Telefon: 0942 - 141 00
camilla.nordin@dorotea.se

_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se