Kollektiv olycksfallsförsäkring

Dorotea kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring. Det innebär att barn och elever i förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och vuxenutbildning är försäkrade.

Försäkringen gäller även under fritid och lov.

Om ditt barn läser på annan ort omfattas det inte av försäkringen.

Om ditt barn blir skadat

Om ditt barn skadas anmäler du som förälder själv detta direkt till försäkringsbolaget.

Skadeanmälan via Protectors hemsida: https://www.protectorforsakring.se. Tryck på Anmäl skada, Person och sedan Kommunolycksfall.

Länk till försäkringsbesked Dorotea kommun

Länk till skadeanmälan via webben 

Telefon:  +46 (0)8-410 637 00

E-post: skador@protectorforsakring.se

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan
  • Spara alla kvitton
  • Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från
    Protector kan beställning av taxiresor göras.

Uppgifter om försäkringen

Försäkringsgivare: Protector

Försäkringsnummer: 709504-5.1

 

 

 

Uppdaterad den 14 november 2022,

Förskola

Rektor förskola
Sara Nilsson
Telefon: 0942 - 141 03
sara.nilsson@dorotea.se

Samordnare Nyckelpigan
Telefon: 0942 - 141 13

Samordnare Smulan
Telefon: 0942 - 141 15
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Grundskola

Skolchef
Sara Sjölund Bång
0942 - 141 02
sara.sjolund.bang@dorotea.se

Rektor Grundskola F-9 samt Risbäcks fjällskola
Nicklas Nilsson
0942-141 01
nicklas.nilsson@dorotea.se

Biträdande rektor Grundskola F-9 samt Risbäcks fjällskola
Tomas Forslund
0942-140 96
tomas.forslund@dorotea.se 

Rektor förskola
Sara Nilsson
Telefon: 0942 - 141 03
sara.nilsson@dorotea.se

Studie- och Yrkesvägledare
Alexandra Korsén
Telefon: 0942-141 28
alexandra.korsen@dorotea.se

Expedition  Strandenskolan
Camilla Nordin
Telefon: 0942 - 141 00
camilla.nordin@dorotea.se

_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se