Fastigheter och lantmäteri

Dorotea kommun har inget eget lantmäterikontor.

Har du frågor om kommunala kartor/kommunal mark så kan du kontakta Jan-Oskar Eriksson, driftledare västra. 

Har du frågor kring fastighetsregister, lantmäteri, kartor eller inmätning, kontakta då närmaste lantmäterikontoret.

Uppdaterad den 4 maj 2023,

Tomter och mark

Driftledare Västra
Jan-Oskar Eriksson
Telefon: 0942-140 47

Lantmäteri

Telefon: 0771 - 63 63 63
kundcenter@lm.se
www.lantmateriet.se