Lyssna Insia

Buss

Dorotea busstation utgör ett nav och knutpunkt för stomlinjerna 45:an och 63:an.

Busslinjer genom kommunen

44 Dorotea-Åsele
45 Östersund-Gällivare
46 Dorotea-Vilhelmina
47 Dorotea-Strömsund
63 Östersund - Umeå

Tidtabeller för de linjer som berör Dorotea kommun finner du i menyn till höger.

Busslinjer inom kommunen

435 Nappsjö - Dorotea (Dorotea-Ormsjö-Högland tis, tors)
436 Borgafjäll-Dorotea
437 Borgafjäll - Risbäck
438 Högland - Holmsjö/Brännåker, Risbäck Högland
439 Häggås - Dorotea
440 Lavjsö - Ullsjöberg - Dorotea
442 Svanabyn - Dorotea

Kommunens inomkommunala trafik är samordnad med skolskjutsarna till och från Strandenskolan och Risbäcks skola.
På sträckorna Dorotea-Borgafjäll samt Dorotea-Svanabyn går godstransporter vissa dagar i veckan.

Uppdaterad den 2 februari 2017

Trafik & Infrastruktur

Trafikenheten
(parkeringstillstånd, undantag från terrängkörningslagen med mera)

Registrator/Administration
Lisa Lundgren
Telefon: 0942 - 141 61

Ansvarig nämnd
Miljö- och byggnadsnämnden
miljo.bygg@dorotea.se
_____________________________

Planering Kollektivtrafik

Näringslivsutvecklare

Gabriel Holmlund
Telefon: 0942 - 140 80
gabriel.holmlund@dorotea.se
_____________________________

Stadsnätsenheten

Stadsnätsansvarig

Emma Björn
Telefon: 0942 - 140 28
emma.bjorn@dorotea.se