Borga 7:104 m.fl.

Samrådstiden är satt från 2023-10-25 till 2023-11-15.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utveckling av befintlig verksamhet Gästgiveregården Borgagården; restaurang, konferens, stugby och camping. Syftet är även att möjliggöra för bostäder i planområdets östra del.

Nedan finner ni samrådshandlingar tillhörande detaljplan för Borga 7:104 m.fl.

Bilagor:

  1. Plankarta
  2. Planbeskrivning
  3. Undersökning av risk för betydande miljöpåverkan
  4. Länsstyrelsens yttrande över BMP
  5. Sakägarkarta
Uppdaterad den 17 oktober 2023,

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.