Kommunchef

Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteman och biträder kommunstyrelsen i dess uppsiktsplikt över nämnder, bolag och stiftelser.

Kommunchefen ska ta de initiativ som krävs med anledning av uppsiktsplikten.

Kommunchefens uppdrag är även att utveckla och effektivisera kommunen som organisation genom att se till att principer för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och kontroll finns och används. Samt skapa helhetssyn, driva och leda de kommunövergripande och koncerngemensamma strategiska frågorna.

 

Uppdaterad den 18 oktober 2017

Kommunchef

Olli Joenväärä
Telefon: 0942 - 140 11
olli.joenvaara@dorotea.se