Djur och lantbruk

Djur är ofta en källa till stor glädje. Som djurägare har du ansvar för att sköta om djuren och se till så att de inte stör någon.

Om du känner dig störd av grannens djur är det bästa att du pratar med grannen. Ofta är inte ägaren medveten om att deras djur kan störa.

Djur som far illa

Om du misstänker att någon missköter sina djur ska du kontakta länsstyrelsen. Telefonumret till länsstyrelsens djurskydd är 010-225 41 22. Du hittar mer information på deras hemsida:

Länk till Länsstyrelsens hemsida om djurskydd

Att ha husdjur inom område med detaljplan

För att ha vissa djur inom område med detaljplan krävs tillstånd. Du behöver tillstånd för

  • nötdjur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • orm

Du lämnar in din ansökan om tillstånd till miljöenheten.

Länk till E-tjänster och blanketter

Uppdaterad den 14 november 2022,

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.

Energi- och klimatrådgivare
Jamal Mouneimne
Telefon: 0933 - 141 39
Telefontid: mån, tis, tor 13:00 - 14:00
jamal.mouneimne@vindeln.se