Händer

Omsorg, stöd och hjälp

I Dorotea vill vi att alla ska känna sig delaktiga och ha möjlighet att leva ett meningsfullt liv. Vi arbetar för att alla ska kunna åldras tryggt i sitt egna hem och för att medborgare med en funktionsnedsättning ska ha samma förutsättningar som alla andra.

För oss är det viktigt att veta vad du tycker om vår verksamhet och dina åsikter behövs för att vi ska kunna utveckla och förbättra oss. Har du något du vill klaga på, ge beröm eller kanske bara ställa en fråga? Skicka oss dina synpunkter!

Du kan lämna dina synpunkter, förslag, klagomål eller beröm på flera olika sätt. Via telefon, besök eller genom att fylla i ett formulär här på webben.

Länk till information om hur du lämnar synpunkter och klagomål till kommunen

Länk till blankett för klagomål, synpunkter och förslag

Uppdaterad den 14 november 2022,

Aktuellt

Vård- och Stödverksamheter

Verksamhetschef vård- och stöd
Gaby Bisping
Telefon: 0942-141 09
E-post: gaby.bisping@dorotea.se
_____________________________

Reception socialtjänsten
Martina Danielsson
Telefon: 0942 - 141 34

Sara Pettersson
Telefon: 0942 - 140 66

E-post: social.omsorg@dorotea.se

Individ- och familjeomsorg (IFO)

Tf. enhetschef
Telefon: 0942 - 141 75
Fax: 0942 - 141 26

Telefontider
Socialsekreterare: 09:00-10:00
E-post: social.omsorg@dorotea.se
Fax: 0942 - 141 26 

Försörjningsstöd/Budget - och skuldrådgivning
Telefon: 0942 - 141 39
Fax: 0942 - 141 26
Telefontid: 09.00-10.00
____________________________

Anhörigstöd
Anhörigkonsulent

Telefon: 0942 - 141 52
E-post: anhorigstod@dorotea.se

____________________________

Hemtjänst
Enhetschef
Telefon: 0942 - 141 51

Samordnare
Telefon: 0942-141 94 
__________________________

LSS 
Enhetschef
Telefon: 0942 - 141 29
_____________________________

Äldreomsorg
Särskilt boende- Geriatrisk enhet
Enhetschef 

Telefon: 0942-140 99

Särskilt boende- Demensenhet
Enhetschef 

Telefon: 0942- 141 43

Medicinsk enhet
Enhetschef 
Telefon: 0942-141 40

Biståndshandläggare
Telefon: 0942 - 141 42
Telefontid: Måndag - fredag 08.00-09.00

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0942 - 140 88

Sjuksköterska Särskilt boende
Telefon: 0942 - 141 47

Sjuksköterska Hemsjukvård
Telefon: 0942 - 140 03
Telefon: 0942 - 140 54
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

E-post: info@dorotea.se

Kommunstyrelsens ordförande
Greger Lindqvist
Telefon: 0942 140 10

E-post: greger.lindqvist@dorotea.se

Vård- och stödutskottets ordförande
Göran Gunnarsson

E-post: goran.gunnarsson@dorotea.se

Vård- och stödutskottets vice ordförande
Marie-Louise Ahlqvist

E-post: marie-louise.ahlqvist@dorotea.se

Länk till E-tjänster och blanketter