Starta företag

Bär du på en god företagsidé som du vill förverkliga, har du tankar på att utveckla eller har du en innovation? Eller ligger du rent utav i startgroparna för att starta ett nytt företag?

Vi vill hjälpa dig att lyckas

Vilka lagar och regler måste jag ta hänsyn till? Vem ska jag kontakta? Var finns ledig mark och lokaler? Vi hjälper gärna dig vid nyetablering och expansion för att förenkla processen för dig och göra det lättare för dig att lyckas.

Vänd dig till vår näringslivsutvecklare. Vi delar gärna med oss av vårt kontaktnät inom den kommunala organisationen, med andra företagare, med fastighetsägare och med en rad andra viktiga samarbetspartners. Välkommen att kontakta oss!

Du kan behöva söka tillstånd

När du startar en ny verksamhet kan du behöva ta hänsyn till regler om till exempel miljöpåverkan, brandskydd eller försäljning av vissa varor. Vi har samlat en lista på de regler som gäller för olika områden och du är även välkommen att kontakta oss om du är osäker på vad som gäller för just din verksamhet. 

Möjligheter till kompletterande rådgivning

Verksamt.se
Verksamt.se erbjuder information från flera myndigheter på samma plats för att göra det enklare för dig som driver eller vill starta företag. Bakom hemsidan står Skatteverket, Bolagsverket och Tillväxtverket. Börja med att gå in på Fundera eller Starta.

Almi företagspartner Norr AB
Almi erbjuder bland annat rådgivning och seminarier till dig som ska starta företag. De är en regional företagspartner som finns nära kunden, med ett rikstäckande nätverk och ett globalt perspektiv. Börjar med att gå in på Starta smart.

Möjligheter till finansiering

Almi företagspartner Norr AB
Almi ger även stöd till innovationer, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag.

Region Västerbotten
Du kan söka företagsstöd från regionen på minansokan.se

Norrlandsfonden
Fonden är en riskfinansiär som är inriktad på små och medelstora företag i Norrland.

Uppdaterad den 14 november 2022,

Näringslivsenheten

Näringslivsutvecklare
Gabriel Holmlund
0942-140 80
gabriel.holmlund@dorotea.se