Förebyggande arbete och hantering av kriser

I Dorotea kommun pågår ständigt ett aktivt säkerhetsarbete med flera samlade åtgärder för att ge en ökad trygghet till kommunens invånare. Dorotea kommun tar arbetet med krisberedskap på största allvar och vill uppmuntra våra medborgare till samma sak. På denna sida, och flikarna i menyn till vänster hittar du information, länkar och tips som ger en stor hjälp både inför och under en samhällsstörning.

Du ska alltid känna dig trygg och säker i ditt hem och i ditt bostadsområde, och många insatser görs för att alla invånare ska kunna känna sig trygga.

Ring SOS Alarm på nummer 112 i första hand vid olyckor och katastrofer

POSOM  - för dig som behöver stöd

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer.

Läs mer om POSOM

Så förebygger vi kriser

Ett sätt att öka säkerheten i samhället är att så långt det är möjligt förutse och förebygga risker. Sveriges kommuner och regioner är därför skyldiga att göra risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). Syftet är att förebygga olyckor och kriser och minska de negativa effekterna av dem.

Risk- och sårbarhetsanalyserna beskriver det egna områdets risker och sårbarheter. Där sammanställs också befintlig samhällsviktig verksamhet och dess kritiska beroenden. De beskriver också behov av åtgärder för de risker och sårbarheter man ser.

 

Uppdaterad den 14 november 2022,

Mer information

Lilla Krisinfo ska hjälpa barn att bli bättre förberedda på kriser och allvarliga händelser.

Lilla.krisinfo.se

DinSäkerhet.se är en webbplats om risker och säkerhet och riktar sig till dig som privatperson.

DinSäkerhet.se

Svenska Röda korset ger ytterligare råd och tillhandahåller utbildningar i första hjälpen samt utbildningar i kris- och medmänskligt stöd - ring 0521-27 78 66.

Svenska Röda korset

Räddningstjänsten

Räddningschef
Jonas Hahlin
Telefon: 0950-162 06
jonas.hahlin@dorotea.se

Brandinspektör
Dan Danielsson
Telefon: 0942-141 64
dan.danielsson@dorotea.se