Lyssna Insia

Bredbandsprojekt

Kommunen är mycket aktiv med att söka olika former av statligt stöd för utbyggnad. Dessa bidrag är en förutsättning för att kunna hålla anslutningsavgiften på en rimlig nivå. Under årens lopp har en rad EU-projekt bidragit till den höga utbyggnadsgraden.

Idag har Dorotea kommun nästan 78 % ansluta till fiber. Över 85 % har absolut närhet till fiberansluten. 

Uppdaterad den 30 juni 2020

DoroNet - Stadsnätsenheten

Växel: 0942 - 140 00 
Fax: 0942 - 140 01
bredband@dorotea.se
tv@dorotea.se

Postadress
Dorotea kommun
917 81 Dorotea

Besöksadress
Storgatan 42