Avgifter för äldreomsorg

På den här sidan kan du läsa om vad olika typer av stöd och insatser kostar i Dorotea kommun. Hur mycket du får betala beror på hur din inkomst ser ut, men det finns en gräns för hur mycket du som mest behöver betala per månad.

Kostnad för hemtjänst:

 • Nivå 1 (832 kronor debiteras upp till 2 timmar per månad)
 • Nivå 2 (1169 kronor debiteras över 2 timmar, upp till 10 timmar per månad)
 • Nivå 3 (1688 kronor debiteras över 10 timmar, upp till 25 timmar per månad)
 • Nivå 4 (2359 kronor debiteras över 25 timmar per månad och uppåt)

I Dorotea kommun är hemtjänstavgiften uppdelad i fyra olika nivåer baserat på hur stor insats du har.

Det finns en lagstadgad högsta avgift för vad kommunen får fakturera den enskilde, en så kallad maxtaxa. Maxtaxan är ett tak för högsta avgift och motsvarar för år 2023, 2359 kronor per månad.

Övriga avgifter inom hemtjänst:

 • Trygghetslarm kostar 250 kronor per månad.
 • Matleverans kostar 200 kronor per månad.
 • Matlådor kostar 57,00 kronor per låda.
 • Dosettdistribution via hemtjänsten kostar 200 kronor per månad.

Kostnad för hemsjukvård och hemrehabilitering:

 • För hemsjukvård betalar du en avgift på 300 kronor per månad.
 • För hemrehabilitering betalar du en avgift på 300 kronor per månad.
 • Hembesök för dig som inte är inskriven i hemsjukvården kostar 200 kronor per besök.
 • Utprovning av hjälpmedel kostar 200 kronor per tillfälle.

Personer över 85 år betalar ingen avgift för hemsjukvård eller hemrehabilitering.

Kostnad för nutritionsprodukter:

 • Maxavgift tilläggsnutrition, 400 kronor per månad.
 • Maxavgift halvnutrition, 900 kronor per månad.
 • Maxavgift helnutrition, 1800 kronor per månad.

Kostnad för fotvård:

 • Fotvård kostar 350 kronor per behandling.

Kostnad för särskilt boende:

För särskild boendeform tillämpas nivå 4 i hemtjänstnivån och du uppnår maxtaxa.

 • Vårdavgiften på särskilt boende kostar 2359 kronor per månad.
 • Fullkosten på särskilt boende kostar 3932 kronor per månad.
 • Förbrukningsartiklar på särskilt boende kostar 300 kronor per månad.

Kostnad för kommunal korttidsplats:

Vårdavgiften för en korttidsplats ingår i maxtaxan där taket ligger på 2359 kronor per månad.

 • Vårdavgiften på korttidsplats kostar 78,63 kronor per dag (En trettiondel genom maxtaxan)
 • Fullkost på korttidsplats kostar 131 kronor per dag. (En trettiondel genom kostnaden för fullkost på särskilt boende)

Länk till vård- och stödverksamheternas samlade dokument för taxor och avgifter

Länk till vård- och stödverksamheternas samlade dokument för tillämpningsregler

 

Uppdaterad den 12 januari 2023,

Vård- och Stödverksamheter

Verksamhetschef vård- och stöd
Gaby Bisping
Telefon: 0942-141 09
E-post: gaby.bisping@dorotea.se
_____________________________

Reception socialtjänsten
Martina Danielsson
Telefon: 0942 - 141 34

Sara Pettersson
Telefon: 0942 - 140 66

E-post: social.omsorg@dorotea.se

Individ- och familjeomsorg (IFO)

Tf. enhetschef
Telefon: 0942 - 141 75
Fax: 0942 - 141 26

Telefontider
Socialsekreterare: 09:00-10:00
E-post: social.omsorg@dorotea.se
Fax: 0942 - 141 26 

Försörjningsstöd/Budget - och skuldrådgivning
Telefon: 0942 - 141 39
Fax: 0942 - 141 26
Telefontid: 09.00-10.00
____________________________

Anhörigstöd
Anhörigkonsulent

Telefon: 0942 - 141 52
E-post: anhorigstod@dorotea.se

____________________________

Hemtjänst
Enhetschef
Telefon: 0942 - 141 51

Samordnare
Telefon: 0942-141 94 
__________________________

LSS 
Enhetschef
Telefon: 0942 - 141 29
_____________________________

Äldreomsorg
Särskilt boende- Geriatrisk enhet
Enhetschef 

Telefon: 0942-140 99

Särskilt boende- Demensenhet
Enhetschef 

Telefon: 0942- 141 43

Medicinsk enhet
Enhetschef 
Telefon: 0942-141 40

Biståndshandläggare
Telefon: 0942 - 141 42
Telefontid: Måndag - fredag 08.00-09.00

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0942 - 140 88

Sjuksköterska Särskilt boende
Telefon: 0942 - 141 47

Sjuksköterska Hemsjukvård
Telefon: 0942 - 140 03
Telefon: 0942 - 140 54
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

E-post: info@dorotea.se

Kommunstyrelsens ordförande
Greger Lindqvist
Telefon: 0942 140 10

E-post: greger.lindqvist@dorotea.se

Vård- och stödutskottets ordförande
Göran Gunnarsson

E-post: goran.gunnarsson@dorotea.se

Vård- och stödutskottets vice ordförande
Marie-Louise Ahlqvist

E-post: marie-louise.ahlqvist@dorotea.se