Avgifter för äldreomsorg

Alla människor i Sverige ska ha råd med kommunal omvårdnad och äldreomsorg, oavsett hur stort vårdbehovet är. Därför finns ett högkostnadsskydd, det vill säga en högsta avgift, som kommunen får ta ut. Maxtaxan för år 2024 är 2 575 kronor/månad.

Maxtaxan finns reglerad i lagstiftning som är densamma för alla kommuner i Sverige och ändras årligen.

Kostnad för hemtjänst:

 • Nivå 1: 832 kronor (debiteras upp till 2 timmar per månad)
 • Nivå 2: 1169 kronor (debiteras över 2 timmar, upp till 10 timmar per månad)
 • Nivå 3: 1688 kronor (debiteras över 10 timmar, upp till 25 timmar per månad)
 • Nivå 4: 2359 kronor (debiteras över 25 timmar per månad)

Hemtjänstavgiften är uppdelad i fyra olika nivåer baserat på ditt behov av insats.

Övriga avgifter inom hemtjänst:

 • Trygghetslarm: 250 kronor per månad.
 • Matleverans/Matdistribution: 200 kronor per månad.
 • Matlåda: 58,00 kronor per låda.
 • Dosettdistribution: 200 kronor per månad.

Kostnad för hemsjukvård och hemrehabilitering:

 • För hemsjukvård betalar du en avgift på 300 kronor per månad.
 • För hemrehabilitering betalar du en avgift på 300 kronor per månad.
 • Hembesök för dig som inte är inskriven i hemsjukvården kostar 200 kronor.
 • Utprovning av hjälpmedel kostar 200 kronor per tillfälle.

Personer över 85 år betalar ingen avgift för hemsjukvård eller hemrehabilitering.

Kostnad för nutritionsprodukter:

 • Maxavgift tilläggsnutrition, 400 kronor per månad.
 • Maxavgift halvnutrition, 900 kronor per månad.
 • Maxavgift helnutrition, 1800 kronor per månad.

Kostnad för fotvård:

 • Fotvård kostar 450 kronor per behandling.

Kostnad för särskilt boende:

För särskild boendeform tillämpas nivå 4 i hemtjänstnivån.

 • Vårdavgiften på särskilt boende kostar 2575 kronor per månad.
 • Fullkosten på särskilt boende kostar 4167 kronor per månad.
 • Förbrukningsartiklar på särskilt boende kostar 400 kronor per månad.

Kostnad för kommunal korttidsplats:

Vårdavgiften för en korttidsplats ingår i maxtaxan.

 • Vårdavgiften på korttidsplats kostar 85,83 kronor per dag (1/30 genom maxtaxan)
 • Fullkost på korttidsplats kostar 139 kronor per dag. (1/30 genom kostnaden för fullkost på särskilt boende)

Länk till vård- och stödverksamheternas samlade dokument för taxor och avgifter

Länk till vård- och stödverksamheternas samlade dokument för tillämpningsregler

 

Uppdaterad den 2 februari 2024,