Lyssna Insia

Planer och styrdokument

Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag och skollag är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter.

Kommunerna har utöver det även utrymme att utforma egna styrdokument (författningssamling) för hur verksamheterna ska bedrivas. Inom Dorotea kommun finns en mängd dokument som på olika sätt styr hur kommunen ska bedriva och utföra sina olika uppdrag.

I menyn finner du de viktigaste av dessa dokument.

Uppdaterad den 31 maj 2018