Lyssna Insia

Avgifter och taxor inom kommunen

En del tjänster inom kommunen får du betala för, till exempel teknisk service som renhållning, vatten, avlopp samt barnomsorg och äldre- och handikappomsorg. Avgifterna fastställs normalt av kommunfullmäktige året innan de ska gälla.

Uppdaterad den 7 januari 2021

Ekonomienheten

Ekonomichef
Simon Blomberg
Telefon: 0942 - 140 20
simon.blomberg@dorotea.se

Ekonom
Birgitta Nensén
Telefon: 0942 - 140 14
birgitta.nensen@dorotea.se

Ekonom
Stefan Eriksson
Telefon: 0942 - 140 65
stefan.eriksson@dorotea.se

  • Leverantörshantering
  • Bokföring

Ekonomiadministratör
Peter Strömberg
Telefon: 0942 - 140 22
peter.stromberg@dorotea.se

  • Autogiro
  • Bokföring av in- och utbetalningar
  • Påminnelser, krav och kronofogdeärenden