Lyssna Insia

Saemien saevege - Samiska flaggan

Samerna bor i fyra länder och har ingen egen nationalstat, men de har en gemensam flagga som har vajat i Sverige, Norge, Finland och Ryssland ända sedan 1986.

Sameflaggan är från år 1986 då den godkändes av det Nordiska Samerådet vid en konferens i Åre. Flaggan är formgiven av Astrid Båhl från Skibotn, Norge och varken färger eller symboler är någon slump. Cirkeln på sameflaggan symboliserar både månen och solen, månringen är blå och solringen är röd. Flaggans färger som är blå, röd, grön och gul kommer från den traditionella samiska dräkten, kolten.

De fyra färgerna på flaggan symboliserar också viktiga överlevnadselement för samerna.

Grön: Växter/natur landet Saepmie som är livsavgörande för samernas överlevnad.

Blå: Vattnet som är ett livselixir.

Röd: Elden står för värme och kärlek.

Gul: Solen som står för långsiktigt liv.

Ringen: Den runda ringen i flaggan är symbolen för andlighet som binder ihop de fyra elementen.


Vid den Nordiska Samekonferensen i Helsingfors år 1992 beslutades vilka dagar som ska vara officiella flaggdagar för samerna, eftersom har de samiska flaggdagarna utökats. I Sverige flaggar många kommuner i det samiska området med både den samiska och den svenska flaggan.

Samiska flaggdagar

 • 6 februari - Samernas nationaldag, firas till minne av det första samiska landsmötet I Trondheim 1917.
 • 2 mars - Sametinget i Finland ombildades och nyinvigdes 2 mars 1996
 • 25 mars - Marie bebådelsedag, en traditionell samisk högtidsdag
 • Midsommardagen (Official högtidsdag)
 • 9 augusti - FNs internationella urfolksdag
 • 15 augusti - Samiska flaggan godkändes denna dag år 1986
 • 18 augusti - Samerådet grundades 18 augusti 1956
 • 26 augusti - Sametinget i Sverige invigdes 26 augusti 1993
 • 9 oktober - Sametinget i Norge invigdes 9 oktober 1989
 • 9 november -Delegationen för sameärenden i Finland invigdes 9 november 1973
 • 15 november - Isak Sabas födelsedag denna dag 1875. Han skrev texten till det som sedan blev samernas nationalsång.
 • 29 november – Elsa Laula föddes I Tärnaby år 1877. Hon var en av initiativtagarna till det första samiska riksorganisationen ”Lapparnas centralförbund” och var också den som tog initiativet till det första landsmötet som hölls i Trondheim den 6 februari 1917.

 

Uppdaterad den 12 oktober 2017

Vielie saernieh - Mer information

Samiskt informationscentrum

Samiska flaggan

Saemien reeremedavje - Samiskt förvaltningsområde

Saemien Iktedäjja - Samisk Samordnare
Sanna-Lisa Streuka

Telefovne/Telefon:
0942 - 141 71

E-påste/E-post: sanna-lisa.streuka@dorotea.se