Lyssna

Välkommen till skolan

Du kan som förälder tillsammans med ditt barn välja den grundskola du tycker passar ditt barn bäst. Det kan vara skolan i Dorotea tätort eller fjällskolan i Risbäck

Grundskolan omfattar förskoleklass och nioårig grundskola (Risbäcks fjällskola har klasserna F-6). Förskoleklass är en frivillig skolform inom det offentliga skolväsendet.

Skolbarnsomsorg, fritidshem finns integrerat på båda skolor. Kommunen är skyldig att erbjuda alla barn plats i förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år.

Uppdaterad den 24 maj 2017

Aktuellt

Verksamhetsberättelse

E-tjänster och blanketter

Grundskola

Skolchef
Tona Wörlén
Telefon: 0942 - 141 01
tona.worlen@dorotea.se

Rektor 4-9, Risbäck
Tona Wörlén
Telefon: 0942 - 141 01
tona.worlen@dorotea.se

Förskolechef/rektor F-3
Nicklas Nilsson
Telefon: 0942 - 141 03
nicklas.nilsson@dorotea.se

Studie- och Yrkesvägledare
Matilda Markusson
Telefon: 072 248 30 29
matilda.markusson@dorotea.se

Expedition  Strandenskolan
Magdalena Eliasson
Telefon: 0942 - 141 00
magdalena.eliasson@dorotea.se
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kultur- och utbildningsnämnden
kun@dorotea.se