Välkommen till skolan

Du kan som förälder tillsammans med ditt barn välja den grundskola du tycker passar ditt barn bäst. Det kan vara skolan i Dorotea tätort eller fjällskolan i Risbäck

Grundskolan omfattar förskoleklass och nioårig grundskola (Risbäcks fjällskola har klasserna F-6). Förskoleklass är en frivillig skolform inom det offentliga skolväsendet. Från och med det år ett barn fyller sex år ska han eller hon erbjudas plats i förskoleklass. 

Från och med höstterminen 2018 blir förskoleklassen obligatorisk.

Fritidshem finns integrerat på båda skolorna.

Uppdaterad den 14 november 2022,

Länk till E-tjänster och blanketter

Grundskola

Skolchef
Sara Sjölund Bång
0942 - 141 02
sara.sjolund.bang@dorotea.se

Rektor Grundskola F-9 samt Risbäcks fjällskola
Nicklas Nilsson
0942-141 01
nicklas.nilsson@dorotea.se

Biträdande rektor Grundskola F-9 samt Risbäcks fjällskola
Tomas Forslund
0942-140 96
tomas.forslund@dorotea.se 

Rektor förskola
Sara Nilsson
Telefon: 0942 - 141 03
sara.nilsson@dorotea.se

Studie- och Yrkesvägledare
Anna-Karin Dahlström
Telefon: 0942-141 28
anna-karin.dahlstrom@dorotea.se

Expedition  Strandenskolan
Camilla Nordin
Telefon: 0942 - 141 00
camilla.nordin@dorotea.se

_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se