Lyssna Insia

Välkommen till skolan

Du kan som förälder tillsammans med ditt barn välja den grundskola du tycker passar ditt barn bäst. Det kan vara skolan i Dorotea tätort eller fjällskolan i Risbäck

Grundskolan omfattar förskoleklass och nioårig grundskola (Risbäcks fjällskola har klasserna F-6). Förskoleklass är en frivillig skolform inom det offentliga skolväsendet. Från och med det år ett barn fyller sex år ska han eller hon erbjudas plats i förskoleklass. 

Från och med höstterminen 2018 blir förskoleklassen obligatorisk.

Fritidshem finns integrerat på båda skolorna.

Uppdaterad den 17 maj 2018

Länk till E-tjänster och blanketter

Grundskola

Skolchef
Marie Blomberg
Telefon: 0942 - 141 02
marie.blomberg@dorotea.se

Rektor 4-9 samt Risbäck fjällskola
Sara Sjölund Bång
0942 - 141 01
sara.sjolund-bang@dorotea.se  

Rektor F-3 samt fritidshem
Elevhälsochef
Tomas Forslund
0942 - 140 96
tomas.forslund@dorotea.se

Rektor förskola
Nicklas Nilsson
nicklas.nilsson@dorotea.se
Telefon: 0942 - 141 03

Studie- och Yrkesvägledare
Matilda Markusson
Telefon: 072 248 30 29
matilda.markusson@dorotea.se

Expedition  Strandenskolan
Ida-Kristin Lindh
Telefon: 0942 - 141 00
ida-kristin.lindh@dorotea.se
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se