vy över samhället, hus, skog och en sjö. I bakgrunden syns berg och himmel.

Dorotea byar

Välkommen till Dorotea byar. Hemsidan är en samlingsportal för byarna i Dorotea kommun.

Lite historik och nutid

År 2003 startades portalen upp genom ett projekt via SIKU där byarna gavs möjlighet att i den gemensamma huvudportalen skapa och presentera sina byar. Dorotea kommun tillsammans med Vildmarksdata och Linjalen Tre Noll i Storuman byggde då upp doroteabyar.nu. 

För mer information om respektive by gå in på www.doroteabyar.nu

Uppdaterad den 14 november 2022,