Kommun och politik

Dorotea kommun är en av de sydligaste av inlandskommunerna i Västerbottens län och inkörsporten till landskapet Lappland - alltså Lapplands Sydport!

I Dorotea kan du förena det småskaliga med det storslagna!

Det småskaliga hittar du i Dorotea kommun med cirka 2500 invånare med närhet till allt. Det storslagna representeras av vår till ytan stora kommun. Vår natur och närhet till fjällvärlden med alla dess upplevelser och ett rikt friluftsliv med goda möjligheter för jakt, fiske, svamp- och bärplockning med mera. Utmärkande för Dorotea är medborgarnas samhällsengagemang och vårt goda näringslivsklimat med hög andel egna företagare, kvinnor som män.

Dorotea kommun är en samisk förvaltningskommun och ligger i ett sydsamiskt språk-/kärnområde. Det samiska namnet är Kraapohken Tjïelte. Kraapohke det samiska ortsnamnet för Dorotea stämmer väl överens med hur samer förklarar en plats i naturen - inklämd sjö.

Oavsett om du söker bostad, redan bor i kommunen eller söker industrilokal, kan du vända dig till kommunen för frågor och rådgivning.

Länk till sidan på sydsamiska

Uppdaterad den 14 november 2022,

Dorotea kommun

Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande
Greger Lindqvist, S
Telefon: 0942 - 140 10

Kommunalråd och kommunstyrelsens
vice ordförande
Nicke Grahn, L
Telefon: 0942 - 141 63

Vård- och stödutskottets ordförande
Göran Gunnarsson, L
goran.gunnarsson@dorotea.se

Vård- och stödutskottets vice ordförande
Marie-Louise Ahlqvist, S 
marie-louise.ahlqvist@dorotea.se

Kommunchef
Olli Joenväärä
Telefon: 0942 - 140 11

Postadress:
Dorotea kommun
917 81 Dorotea

Besöksadress:
Storgatan 42

Växel: 0942 - 140 00
E-post: info@dorotea.se