Lyssna

Kommun och politik

Dorotea kommun är en av de sydligaste av inlandskommunerna i Västerbottens län och inkörsporten till landskapet Lappland - alltså Lapplands Sydport!

I Dorotea kan Du förena det småskaliga med det storslagna!

Det småskaliga hittar du i Dorotea kommun med ca 2 800 invånare varav ca 1 500 bor i tätorten Dorotea med närhet till allt. Det storslagna representeras av vår till ytan stora kommun. Vår natur och närhet till fjällvärlden med alla dess upplevelser och ett rikt friluftsliv med goda möjligheter för jakt, fiske, svamp- och bärplockning med mera. Utmärkande för Dorotea är medborgarnas samhällsengagemang och vårt goda näringslivsklimat med hög andel egna företagare, kvinnor som män.

Dorotea kommun är en samisk förvaltningskommun och ligger i ett sydsamiskt språk-/kärnområde. Det samiska namnet är Kraapohken Tjïelte. Kraapohke det samiska ortsnamnet för Dorotea stämmer väl överens med hur samer förklarar en plats i naturen - inklämd sjö.

Oavsett om du söker bostad, redan bor i kommunen eller söker industrilokal, kan du vända dig till kommunen för frågor och rådgivning.

Länk till sidan på sydsamiska

Uppdaterad den 12 oktober 2017

Aktuellt

Dorotea kommun

Kommunalråd
MatsErik Westerlund (dkl)
Telefon: 0942 - 140 10
Mobil: 070 230 43 65

Oppositionsråd
Knut Isaksson (kd)
Telefon: 0942 - 511 15
Mobil: 070 201 10 48

Kommunchef
Olli Joenväärä
Telefon: 0942 - 140 11

Postadress:
Dorotea kommun
917 81 Dorotea

Besöksadress:
Storgatan 42

Växel: 0942 - 140 00
Fax: 0942 - 140 01
info@dorotea.se