Dr Strömboms trädgård

Dorotea kommun har under sedan 2020 arbetat med att kartlägga och rusta upp en del av det som tidigare var Dr Strömboms trädgård. Doktorn började anlägga sin renässansträdgård på 1930-talet, inspirerad av slottsträdgården i Versailles. Bland annat planterades 47 olika pioner, rosor och andra blommor för skönhetens skull. Men syftet med trädgården var också att producera ätbart för att stimulera befolkningen till bättre och nyttigare matvanor. Förutom detta ville doktorn också att trädgården skulle vara full av lek och äventyr för barnen. När Dr Strömbom gick i pension 1952 började förfallet av trädgården och bassänger sprängdes bort och planteringarna ersattes av gräsmattor. Det som sedan fanns kvar var tornet som färdigställdes 1940. Det byggdes som en mindre kopia av kärntornet vid Stegeborgs ruin i Skällviks församling, Söderköpings kommun.

Arbetet med att återskapa trädgården är ett leaderprojektet som kan genomföras tack vare finansiering från EU och Leader Lappland 2030.

Strömboms trädgård

Pågående projekt med trädgården finansieras med medel från EU och Leader Lappland 2030. För att läsa mer om leaderprojekt, besök Leader Lappland 2030s webbsida genom att klicka här: Länk till Leader Lappland 2030.

För att läsa mer om dr Sten Strömbom hänvisar vi till boken "Den glömda trädgården - dr Strömboms Versailles i Dorotea" av Agneta Gustavsson.

Processen med att restaurera tornet och anlägga en trädgård har pågått under flera år, nedan beskrivs processen i korthet:

År 2021:

 • Inventering och förslag till åtgärder av trädgården genomförd av Mariana Mattson och Reginald Scholz.
 • Antikvarisk undersökning och rådgivning inför reparationer av tornet genomförd av Västerbottens museum.

Arbetet finansierades med medel från Länsstyrelsen Västerbotten och medfinansiering av Dorotea kommun.


Fotografi från 2021 på en igenvuxen trädgård.

År 2022:

 • Borttagning av träd och röjning av buskar på området.
 • Arkeologisk utredning, inventering och försöka att påvisa strukturer vid vallgraven. Genomförd av Västerbottens museum.

Arbetet finansierades med medel från Länsstyrelsen Västerbotten och medfinansiering av Dorotea kommun.

År 2023:

 • Restaurering av tornet, murverk och betong. Genomförd av Murverk i Västerbotten.
 • Lagning av spiskanal och skorstenshuv. Genomförd av Murverk i Västerbotten.
 • Renovering av fönster och dörr sam måleriarbeten av fönster, karmar och dörr. Genomförd av Tellenbachs Byggnadsvård.
 • Antikvarisk medverkan av Västerbottens museum.

Arbetet finansierades med medel från Länsstyrelsen Västerbotten och medfinansiering av Dorotea kommun.

Genomfört 2024:


Fotografi från trädgården i maj 2024 efter markarbeten och innan plantering.

 • Upprättande av förslag till återplantering, växtplanering- och växtframskaffning samt plantering genomförd av Mariana Mattson och Reginald Scholz.


Fotografi från pionrabatten i juni efter planteringar genomförts.

Kommande arbete 2024-2024:

 • Restaurera tornet invändigt under sommaren 2024.
 • Plantera lökar till hösten 2024.
 • Sätta upp informationsskyltar.
 • Kontroll av växter och eventuell återplantering sommaren 2025.

Arbetet med trädgården är ett leaderprojektet som kan genomföras tack vare finansiering från EU och Leader Lappland 2030. Projektet pågår till 31 december 2025.

Tornet

Under 2023 restaurerades tornet utvändigt med mureriåtgärder av fasad och tak. Det kunde konstaterats att spiskanalen var obrukbar och att den befintliga konstruktionen inte gick att laga. Kanalen som tidigare
varit fylld med fogskum, vegetation och övrigt skräp rensades ur. En isolerad slang sattes in vilket är en reversibel åtgärd. I botten vilar slangen på en konad stos. Skorstenshuven är väl synlig från håll. De ingjutna fönsterkarmarna renoverades och fönsterbågar sattes in. Dörrens trasiga masonitskiva har ersatts och målats in i samma grå kulör som fönstren och nytt glas sattes in. Fönsterbeslag har återanvänts och rengjorts med citronsyra. Ett gångjärnsspar är utbytt med en något bredare variant eftersom det
inte gick att återanvända eller hitta nytt i exakt samma dimensioner. De bredare gångjärnen sattes i ett fönster högt upp så att det inte skulle synas. Beslagen (inte gångjärnen) har linoljebränts vilket gav
en kulör snarlik den mörkgrå för övriga fönstret.


Fotografi från maj 2023 när arbetet pågick med tornet.


Fotografi över tornets tak där lagningar följer ursprunglig profil. De fyra lådorna som tidigare var täckta med vegetation har fyllts med natursten, markduk och singel.

Trädgården

Plantering runt tornet

Dr Strömbom hade en stor samling av pioner, 47 olika sorter. Den låg dock på annan plats i trädgården som inte längre ingår i den för projektet aktuella tomten. Den nu planterade pionrabatten blir därför en hommage till doktorns vurm för pioner.

Hansa-rosor, fanns tidigare runt tornet enligt doktor Strömboms ritningar, men har i den nya tappningen flyttats ut från tornets vägg för att underlätta för besökare att nå fram till och gå runt tornet. I bilden nedan syns vilka sorters pioner som har planterats.

Växtlista för rosrabatten:

Hansarosor, Rosa 'Hansa' (Rugosa-gruppen)

Växtlista för pionrabatten:

Sortnamn                                      Färg
Bondpion 'Alba Plena'                      Vit, fylld, låg, tidig
Bondpion 'Rosea Plena'                   Rosa, fylld, låg, tidig
Bondpion 'Rubra Plena'                   Röd, fylld, låg, tidig
Hybridpion 'Buckeye Belle'              Djupt mörkröd, halvfylld
Hybridpion 'Coral Charm'                Aprikos-korallrosa, halvfylld
Luktpion 'Adolphe Rousseau'           Röd, halvfylld, doftande
Luktpion 'Bowl of Beauty'               Rosa-ljusgul, japansk form, doftande
Luktpion 'Duchesse de Nemours'     Gräddvit, fylld, stark doft
Luktpion 'Felix Crousse'                  Rosaröd, fylld, doftande
Luktpion 'Festiva Maxima'               Rosa-vit med röda stänk, fylld, stark doft
Luktpion 'Karl Rosenfield'                Röd, fylld, doftande
Luktpion 'Laura Dessert'                 Citrongul-vit, fylld, doftande
Luktpion 'Marie Lemoine'                Vit, fylld, doftande
Luktpion 'Miss America'                  Vit med gul mitt, halvfylld, doftande
Luktpion 'White Wings'                   Vit, enkel, doftande
Rosenpion, Paeonia veitchii             Rosa/vit, enkel med sidoknoppar, låg, tidig

Hörnplantering

I hörnet av Sjukhusgatan – sjukstugans gavel finns en plantering av olika buskar, framför allt
syrener. På dr Strömboms ritning fanns buskage av ungersk syren, Syringa josikaea, gråal, rönn,
hägg med mera. Här finns nu en mix av äldre beprövade sorter och nyare namnsorter. Dr Strömbom själv var mycket nyfiken på nya sorter och provade med glädje allt möjligt, därav valet att ta in några nya intressanta och udda växter som finns tillgängliga idag till denna trädgård. Här finns också en sittplats som nås från två gångar från Tornstigen. I bilden nedan syns vilka sorters buskar som har planterats.

Växtlista för hörnplanteringen (nr, växtnamn, art och sort, färg):

1 Daggros, Rosa glauca 'Nova', Purpurgrålila bladverk, rosa blommor, nypon
2 Pärlrönn, Sorbus frutescens fk Ås E vita bär, mörkröd höstfärg
3 Näverhägg, Prunus maackii bronsfärgad stam
4 Hybridsyren, Syringa josiflexa 'Agnes Smith' rosavit
5 Ädelsyren, Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth' mörkt purpurröd
6 Ungersk syren, Syringa josikaea 'Holger' vit
7 Syren, Syringa vulgaris 'Toddylunden' rosalila, dubbla blommor. Kulturarv Mårbacka
8 Ligustersyren, yringa reticulata fk Enskede E gulvita blomklasar
9 Syren, Syringa vulgaris 'Norrfjärden' E rosa – blålila dubbla blommor
10 Ungersk syren, Syringa josikaea 'Oden' mörkvioletta blommor
11 Ungersk syren, Syringa josikaea 'Holger' vit
12 Blodhägg, Prunus padus 'Colorata' brunrött bladverk, rosa blommor
13 Ädelsyren, Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth' mörkt purpurröd
14 Surkörsbär, Prunus cerasus 'Lettisk Låg' buskform av körsbär
15 Prestonsyren, Syringa x prestoniae 'Erika' mörkt vinröd
16 Surkörsbär, Prunus cerasus 'Lettisk Låg' buskform av körsbär
17 Hybridsyren, Syringa josiflexa 'Agnes Smith' rosavit
18 Surkörsbär, Prunus cerasus 'Lettisk Låg' buskform av körsbär
19 Syren, Syringa vulgaris 'Toddylunden' rosalila, dubbla blommor. Kulturarv Mårbacka
20 Näverhägg, Prunus maackii bronsfärgad stam
21 Pärlrönn, Sorbus frutescens fk Ås E vita bär, mörkröd höstfärg
22 Finflikig gråal, Alnus incana 'Laciniata' silvergrått flikigt bladverk

Bärså

Doktor Strömbom planterade buskar i sin trädgård i ett hälsofrämjande syfte. I den upprustade trädgården går det nu att finna en "bärså" utav bärbuskar. Den har formen av en lekfull labyrint, för den Dr Strömbom var dessutom barnsligt förtjust i allt som gjorde trädgården rolig och spännande för små och stora besökare. Än kan formen bara anas, men snart har buskgrupperna vuxit ihop och då kan man springa runt i gångarna!

Labyrinter var för övrigt ett vanligt inslag i renässansens trädgårdar, bland annat i Versailles som inspirerade doktorn till hans trädgårdsanläggning.

En björkbåge avrundar trädgården mot läkarvillan, och bakom den kommer det att växa fram en vildäng med naturligt förekommande växter som midsommarblomster, hundkäx, älgört, brännässlor, tistlar och kirskål. Detta är en viktig insats insats för att bevara den biologiska mångfalden tillsammans med de sparade stubbarna som fungerar som naturliga insektshotell. I bilden nedan syns vilka sorters bärbuskar som är planterade.

Växtlista för "bärsån" (Nr i skiss, svenskt namn, växtnamn, art och sort):


A Krusbär, röd, Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki Röd'
B Krusbär, gulgrön, Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki Gul'
C:1 Vinbär, svart, Ribes nigrum 'Storklas'
C:2 Vinbär, svart, Ribes nigrum 'Delikatessnaja'
C:3 Vinbär, svart, Ribes nigrum 'Öjebyn'
C:4 Vinbär, svart, Ribes nigrum 'Polar'
C:5 Vinbär, svart, Ribes nigrum 'Hildur'
D Vinbär, röda, Ribes Röda Vinbär-gruppen 'Röda Holländska'
E Vinbär, gröna, Ribes nigrum 'Vilma'
F Vinbär, vita, Ribes Vita Vinbär-Gruppen 'Vita Holländska'
G Chokladkörsbär, Prunus cerasus 'Chokoladnaja'
H Bärhäggmispel, Amelanchier alnifolia 'Martin'
I Svartaronia, Aronia melanocarpa 'Elata'
J:1 Blåbärstry / honungsbär,  Lonicera caerulea var kamtschatica 'Honeybee'
J:2 Blåbärstry / honungsbär, Lonicera caerulea var kamtschatica 'Borealis'
J:3 Blåbärstry / honungsbär, Lonicera caerulea var kamtschatica 'Tundra'
K Glasbjörk, Betula pubescens

Information

Vid funderingar eller för att ta del av rapporter och inventeringar, kontakta:

Linnea Johansson
Kultur- och fritidschef
0942-14070 alt. linnea.johansson@dorotea.se

Uppdaterad den 28 juni 2024,