Synpunker och klagomål

Inom Utbildningsverksamheterna ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Dina åsikter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet.

Synpunkt

En synpunkt innebär att du har förväntningar på vår verksamhet som

 • inte har uppfyllts
 • har uppfyllts mer än väl (beröm)
 • ett förslag som berör kvaliteten på vår verksamhet.

Har du synpunkter är du välkommen att kontakta personalen eller rektor.

Klagomål

Ett klagomål innebär att vår verksamhet inte uppfyller krav och mål som anges i olika författningar, till exempel skollagen.

Ett klagomål är alltid av negativ karaktär och gäller dig eller en närstående till dig. Vi är skyldiga att svara dig med ett förslag på åtgärd.

Så här gör du när du har ett klagomål:

 1. Kontakta verksamheten
  Har du klagomål på något inom Utbildningsverksamheterna bör du i första hand vända dig till personalen. Kontakta exempelvis ansvarig förskollärare eller lärare. Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör kan du i stället vända dig till rektorn. Du kan också vända dig direkt till rektorn om du anser att problemet är allvarligt

 2. Kontakta rektor
  Prata med rektor om dina klagomål.

 3. Kontakta huvudmannen
  Om du vill kan du vända dig direkt till huvudmannen och i det här fallet skolchef. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur ditt ärende hanterats av personal eller rektor. Om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Du har även rätt att lämna klagomål anonymt.

  Du kan lämna dina klagomål digitalt via e-tjänst eller genom att ladda ner den pdf-blankett. Länk till e-tjänsten finns till höger om du sitter vid en dator. Använder du en telefon eller surfplatta hittar du länken om du scrollar ner på sidan.

Har du inte möjlighet att registrera dina klagomål digitalt går det bra att skicka dem med post till den verksamhet som berörs eller till skolchef.

Vad händer efter du lämnat ett klagomål?

Vi kommer att kontakta dig gällande ditt klagomål inom 14 arbetsdagar. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske. Observera att alla inkomna klagomål blir allmänna handlingar som måste lämnas ut om någon begär dem. Som regel råder inte sekretess för anmälningar som kommer till en klagomålshanteringsfunktion. Bara i enskilda fall kan personuppgifter skyddas om personen har skyddade personuppgifter eller riskeras att förföljas (av särskild anledning).

Har du frågor om klagomålshanteringen?

Kontakta rektor alternativt huvudmannen.

Är du inte nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende?

Om du inte är nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende kan du göra en anmälan till Skolinspektionen via deras hemsida.

Länk till skolinspektionen.se.

 

Uppdaterad den 14 mars 2023,

Länk till e-tjänst för klagomål mot utbildning

Utbildning & Barnomsorg

Skolchef
Sara Sjölund Bång
Telefon: 0942 - 141 02
sara.sjolund.bang@dorotea.se

Rektor Grundskola F-9 samt Risbäcks fjällskola
Nicklas Nilsson
0942-141 01
nicklas.nilsson@dorotea.se

Biträdande rektor Grundskola F-9 samt Risbäcks fjällskola
Tomas Forslund
0942-140 96
tomas.forslund@dorotea.se

Rektor förskola
Sara Nilsson
Telefon: 0942 - 141 03
sara.nilsson@dorotea.se

Studie- och Yrkesvägledare grundskola
Anna-Karin Dahlström
Telefon: 0942-141 28
anna-karin.dahlstrom@dorotea.se

Expedition  Strandenskolan
Camilla Nordin
Telefon: 0942 - 141 00
camilla.nordin@dorotea.se
_____________________________

Lärcentrum

Enhetsansvarig/Rektor
Sara Norlin
Telefon: 0942 - 141 91
sara.norlin@dorotea.se

Verksamhetsutvecklare
Peter Ahlqvist
Telefon: 0942 - 141 95
peter.ahlqvist@dorotea.se

Studie- och yrkesvägledare vuxenutbildning
Anna-Karin Dahlström
Telefon: 0942-141 28
anna-karin.dahlstrom@dorotea.se

______________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se