Frågor och svar

Vilka tjänster finns i fibernätet respektive kabeltv-internet nätet?

Idag så finns tjänsten Internet. Bredbandstelefoni fungerar i samtliga nät men olika bra, se "Vad är Bredbandstelefoni?". Kabel-tv finns naturligtvis på kabel-tv nätet men också i fibernätet, se "Vad är Kabel-tv på fiber?".

Vad är ip-telefoni?

IP-telefoni är en tjänst som ersätter kundens befintliga telefoni, den har inte lika hög driftsäkerhet som vanlig telefoni men nästan. Lika bra eller bättre ljudkvalité till lägre pris är vad man kan förvänta sig. Kundens gamla telefoner går bra att sammankoppla med denna lösning. DoroNet kan inte erbjuda IP-telefoni i dagsläget.

Vad är bredbandstelefoni?

Genom att ansluta en "bredbandstelefon" till din dator kan du ring över din bredbandsanslutning, till andra med bredbandstelefoner ringer du gratis. Det går även att ringa vanliga telefonnummer men då måste du betala för dessa samtal. Denna tjänst fungerar på alla våra nät men kvalitén beror på din uppkopplingshastighet samt nätets belastning. Exempel på leverantör: Cellip, Viber, Skype och Phonzo.

Vad är det för skillnad på ip-telefoni och bredbandstelefoni?

IP-telefoni är en tjänst som är prioriterad i nätet vilket ger den bättre talkvalité är bredbandtelefoni.

Vad är kabel-tv via fiber?

Genom att skicka kabel-tv signalen via fiber istället för koaxialkabel får vi en möjlighet att distribuera kabel-tv i delar av Dorotea kommun.

Vad ingår i tjänsten Internet?

Åtkomst till internet i maximalt den angivna hastigheten för abonnemanget. Kontrollera med just din tjänsteleverantör vad som ingår.

Går det att ha annan e-post och annat websidesutrymme?

Ja det går bra att använda en annan e-postleverantör eller websidesleverantör. Dock krävs att deras servrar är åtkomliga från internet.

Vilken support ingår i månadskostnaden?

Support gäller fel som på grund av av orsaker som vi, vår utrustning eller våra leverantörer har orsakat så ska vi vara behjälpligt med felsökning. Där det är tillämpligt även hjälper vi även till med felavhjälpning under kontorstid. Detta är kostnadsfritt.

Beror felet på kundens utrustning faktureras kunden 300 kronor.

Går det att köpa mer support?

Tyvärr har vi inte möjlighet att sälja support utöver vad som igår under punkten ovan.

Hur ska jag placera mitt kabel-tv modem?

 • Placera modemet på väl ventilerad plats och på plant underlag.
 • Undvik direkt solljus.

Hur kopplar jag ihop mitt kabel-tv modem med datorn?

 • Anslut ena änden av TP-kabeln (RJ-45) till nätverkskortet andra änden till modemet.
 • Koppla antennkabeln till modemets kabel-tv-uttag andra änden till kabel-tv uttaget.
 • Antennkabeln får maximalt vara 2 meter lång.

OBS! När du skruvar fast antennkabeln får du inte böja den tunna koppartråden.

 • Anslut kontakten till modemet.
 • Anslut nätdelen till vägguttaget.

 • Vänta tills lampan "ONLINE" slutat blinka och lyser fast.

 • Starta datorn

 • Om du nu inte kan komma ut på nätet så ställ in automatisk tilldelning av IP-adress och DNS.

Hur felsöker jag mitt kabel-tv Internet?

 • Kontrollera noga att alla kablar är ordentligt anslutna.
 • Kontrollera att ditt nätverkskort fungerar ordentligt.
 • Blinkar lampan "ONLINE" utan att sluta så ring felanmälan

Vad ingår i en anslutning?

 • Grävning och återställning av kabel fram till kundens tomt
 • Material
 • Kabel
 • Överlämningsbox (ÖP)
 • Kabelskydd
 • Ett kabel-tv uttag
 • Inkoppling
 • Arbetstid

Önskas fler uttag inkopplade eller monterade görs det till en extra kostnad och om det finns tid.

Vad gör jag om jag vill ha fler kanaler i mitt kabel-tv abonnemang?

Du kan skaffa extra-kort om du har fler tv-apparater. Observera att du behöver antingen box eller en ca-modul som kan läsa cryptoguards kort även till de andra tv-apparaterna du har.

Extrakort kostar en engångsavgift och sedan en månatlig avgift.

Se Avgifter och taxor

Jag vill inte ha vissa tv-kanaler. Kan jag då få lägre avgift?

Tyvärr är det inte möjligt att plocka bort enskilda kanaler till enstaka kunder och det är så att Dorotea Kabel-tv i sin tur ändå måste betala avgift för dom kanalerna till leverantörerna av kanalerna.

Varför är det olika styrka på ljudet mellan kanalerna?

Generell ska det inte vara så, men i vissa delar av kabel-tv nätet kan nivåerna på signalstyrkan ändrats på grund av dåliga eller för långa kablar.

Jag får inte in alla kanaler?

Pröva att göra en kanalsökning. Behöver du ange NätverksID så ange 41001 och använd start frekvens 354 MHz (=354 000 KHz).

Det kan också bero på att TVn är för gammal.

Erfarenheter av Samsung LCD/LED-tv serie 6 och 7

Denna guide gäller Samsung LCD/LED 6 till 7 serien med stöd för DVB-C. Vissa avvikelser i menyerna kan förekomma och det kan även funka på andra serier av modell äldre.

 1. Börja med att trycka på Meny knappen, på fjärrkontrollen.
 2. Bläddra neråt till Inställningsmenyn, tryck sedan på enter.
 3. Tryck på knappen enter igen för att välja Plug & Play.
 4. Ange din 4-siffriga PIN-nummer, Standard-PIN är 0000.
 5. Välj språk och tryck sedan på enter tills du kommer val av plats, välj hemmabruk.
 6. Nu ska du välja land, välj Finland. Tryck enter.
 7. Två alternativ dyker upp Ant/Antenn eller Kabel, välj Kabel och tryck sedan på enter.
 8. Välj digital och tryck sedan på start. Sökningen tar några minuter.
 9. När sökningen är klar så dyker det upp en fråga om att ställa klockan, välj Automatisk/Auto och tryck enter.
 10. En fråga dyker upp om bästa kvalité igenom anslutning, tryck enter.
 11. Återställ språkhantering i TVs "inställningsmeny - menyspråk" och "inställningsmeny - Utsändning" till Svenska.
 12. Klart!

Fungerar detta fortfarande inte så prova att uppgradera mjukvaran i TVn, se http://www.samsung.com/se/support/

Uppdaterad den 28 mars 2023