Upprustning av Storgatan

Trafikverket upprustar E45 från Storberget till Hotingkorsningen under sommaren 2024.

Störningar i vattenleveranserna kan förekomma i samband med reparationer av avstängnings och service ventiler efter E45/Storgatan. SMS tjänsten som man kan anmäla sig på kommunens hemsida kommer att användas för att precisera vilka områden som berörs.

Detta görs i samverkan med Trafikverket, Svevia och Dorotea kommun.

Exakt information om tider för omledning är i dagsläget svårt att ge på grund av byggförhållanden.

Fortlöpande information
Vecka 21
Uppstart

Vecka 23
Trafiken på Byvägen kommer att tillfälligt behöva omledas via baksidan av kommunhuset under en kortare tid. När arbete utförs i korsningen Byvägen/ E45 samt när arbete utförs i korsningen Kyrkvägen/ E45 kommer trafiken på Fredsvägen och Kyrkvägen att omledas. Omledning kommer att regleras med ljussignal för fordonstrafiken. Iakttag försiktighet och följ skyltning under omledningstiden.

Vecka 26
Nattarbete kommer påbörjas och fortlöpa hela veckan. Detta för att påskynda arbetet på vägsträckan mellan Ersvägen och Jon Gustafs väg.

Uppdaterad den 19 juni 2024,