Upprustning av Storgatan

Trafikverket upprustar E45 från Storberget till Hotingkorsningen under sommaren 2024.

Störningar i vattenleveranserna kan förekomma i samband med reparationer av avstängnings och service ventiler efter E45/Storgatan. SMS tjänsten som man kan anmäla sig på kommunens hemsida kommer att användas för att precisera vilka områden som berörs.

Detta görs i samverkan med Trafikverket, Svevia och Dorotea kommun.

Under ombyggnationen av genomfarten väg E 45 genom samhället kommer trafiken på Byvägen att tillfälligt behöva omledas via baksidan av kommunhuset under en kortare tid. När arbete utförs i korsningen Byvägen/ E 45 samt när arbete utförs i korsningen Kyrkvägen/ E 45 kommer trafiken på Fredsvägen och Kyrkvägen att omledas.

Omledning kommer att regleras med ljussignal för fordonstrafiken.
Iakttag försiktighet och följ skyltning under omledningstiden.

Exakt information om tider för omledning är i dagsläget svårt att ge på grund av byggförhållanden.
Med start V 21

Uppdaterad den 17 maj 2024,