Upprustning av Storgatan

Trafikverket upprustar E45 från Storberget till Hotingkorsningen under sommaren 2023.

Störningar i vattenleveranserna kan förekomma i samband med reparationer av avstängnings och service ventiler efter E45/Storgatan. SMS tjänsten som man kan anmäla sig på kommunens hemsida kommer att användas för att precisera vilka områden som berörs.

Detta görs i samverkan med Trafikverket, Svevia och Dorotea kommun.

Korsningen E45 och Bergsvägen kommer att stängas av, så då hänvisas trafiken från Sjögatan och Bergsvägen över Kramforsgården följ orange vägvisare.

Vecka 31 eventuellt 32 börjar Trafikverkets ombyggnad av korsningen Storgatan E45/Byvägen, och då omleds trafiken bakom kommunhuset. Trafikflödet styrs av trafikljus.

Uppdaterad den 14 juli 2023,