Lyssna Insia

Ansöka om bygdemedel

Från och med ansökningsperioden 2019 ska bygdemedel sökas via en e-tjänst. Pappersansökningar tas alltså inte längre emot.

Hur söker jag bygdemedel?

Du söker bygdemedel med hjälp av e-tjänsten Min ansökan.
Länk till e-tjänst Ansökan om bygdemedel.

Min ansökan är en e-tjänst för organisationer som ansöker om bidrag. Du loggar in i Min ansökan med hjälp av ett användarkonto eller e-legitimation. Observera att ingen papppersansökan ska skickas in.

(E-tjänsten och en manual för denna publiceras 10 januari 2019).

Ansökan om bygdemedel ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 januari. Ansökan ska innehålla:
  • Syftet med projektet
  • Kostnads- och finansieringsbudget

Bygdemedel kan normalt finansiera en förenings investering med högst 90 % av faktiska, godkända och styrkta kostnader. Kostnader kan godkännas från den 1 februari, dock startar projektet då på egen risk.

Bidrag till samebyar

Samebyar som har berörts av utbyggnaden av vattenkraft kan ansöka om bygdemedel för att främja rennäringen. Länsstyrelsens naturvårdsenhet tar emot ansökningar och yttrar sig om ärendet. Sametinget är beslutar om medel. För rennäringens bygdemedel finns riktlinjer framtagna av Sametinget.

Frågor om rennäringens bygdemedel? Kontakta rennäringshandläggere via Länsstyrelsens växel 010-225 40 00
eller e-post vasterbotten@lansstyrelsen.se.

Uppdaterad den 12 december 2018