Information till dig som har en slambrunn

För att kunna tömma på ett bra sätt behöver vi din hjälp!

Teknik- och serviceavdelningen har det övergripande ansvaret för slamtömningen i Dorotea kommun. Om du har en slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk eller annan enskild avloppsanläggning ska den tömmas av oss.

För att underlätta för såväl oss som dig som brunnsägare, har vi tagit fram en informationsbroschyr.

Länk till information till dig som har en slambrunn.

Länk till mer information om slam och latrin

Uppdaterad den 30 maj 2024

Teknik och service

Chef Teknik och service
Pierre Danielsson
Telefon: 0942-141 36
pierre.danielsson@dorotea.se
VA-ingenjör
Thord Dahlberg
Telefon: 0942 - 140 18
thord.dahlberg@dorotea.se

Driftledare Östra
Ronny Andersson
Telefon: 070-283 28 50
ronny.andersson@dorotea.se

Driftledare Västra
Jan-Oskar Eriksson
Telefon: 0942-140 47
jan-oskar.eriksson@dorotea.se

Renhållningsansvarig
Andreas Karlsson
Telefon: 0942 - 140 48
andreas.karlsson@dorotea.se
Kostenheten
Kostchef Cisy Farideh Siljebo
Telefon: 072 - 227 70 93 
farideh.siljebo@dorotea.se
Kommunens fastigheter
Förvaltas av Doroteahus i Dorotea AB
Telefon: 0942 - 140 55
felanmalan.fastighet@dorotea.se
Mät- och GIS-ingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 0942-141 33
erik.bryntesson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se