Familjerådgivning

Det finns tillfällen när man kan behöva
professionell hjälp i sina nära relationer,
oavsett om man lever i en parrelation eller ensam.
Familjerådgivningen arbetar med relationsproblem
och erbjuder samtal. Samtalen sker under sekretess
och ingen dokumentation sker. Samtalen är kostnadsfria.

För information/tidsbeställning:
Solweig Öjebrandt
Familjerådgivare
072-564 57 60

Uppdaterad den 28 augusti 2023