Upphandling av ny vårdbyggnad i Dorotea påbörjad

Dorotea kommun upphandlar nu entreprenör för att bygga en ny vårdbyggnad som kommer att betjäna invånarna och stärka vårdtjänsterna i området. Upphandlingen för den nya vårdbyggnaden inleddes den 1 maj 2024 och förväntas vara klar för inflyttning i början av december 2025.

Enligt den aktuella tidsplanen för projektet är följande steg planerade:
Tidplanen fastställs efter att upphandlingen har slutförts.

Upphandlingsfas (Start: 1 maj 2024): En noggrann process för att välja entreprenörer och leverantörer för byggnationen av vårdbyggnaden har påbörjats. 

Kontraktsskrivning (Beräknad avslut: 6 juli 2024): Efter överväganden och utvärderingar kommer kontrakt att undertecknas med de valda entreprenörerna för att påbörja byggnationen av vårdbyggnaden.

Färdigställande av byggnationen (Beräknad färdigställandetidpunkt: 17 november 2025): Byggnationen av den nya vårdbyggnaden förväntas vara klar och redo för slutlig inspektion och godkännande.

Klar för inflyttning (Beräknad inflyttning: 2 december 2025): Inflyttningsprocessen kan påbörjas med personal från Region Västerbotten och Dorotea kommun i början av december 2025.

Redo för patienter (Beräknad operationell drift 2 februari 2026): Inflyttningen har slutförts och vårdbyggnaden är redo att ta emot såväl personal som patienter. Den operationella driftsfasen beräknas starta den 2 februari 2026.

Detta projekt är en viktig satsning för att förbättra vårdtjänsterna och välfärden för invånarna i Dorotea kommun i samverkan med Region Västerbotten. Mer information om projektets framsteg och utveckling kommer att tillhandahållas allteftersom det framskrider.

Vi ser fram emot att leverera en modern och effektiv vårdbyggnad till invånarna i Dorotea.

Doroteahus i samverkan med Region Västerbotten och Dorotea kommun.

Uppdaterad den 7 maj 2024

Doroteahus

VD
Nils Verdwaald
Telefon: 0942 - 140 44
nils.verdwaald@dorotea.se 

Administratör
Matilda Söderberg
Telefon: 0942 - 140 71
matilda.soderberg@dorotea.se 

Administratör/
Uthyrning lägenheter

Eva Brantholm
Telefon: 0942 - 140 45
eva.brantholm@dorotea.se 

Ekonom
Helen Skoglund
Telefon: 0942 - 140 43
helen.skoglund@dorotea.se 

Hemsida
www.doroteahus.se

Växel
Telefon: 0942-140 40