Överenskommelse med Nattvandring.nu

Dorotea kommun har skrivit ett avtal om idéburet offentligt partnerskap med den ideella föreningen nattvandring.nu. Syftet med partnerskapet är att genom vuxennärvaro i offentliga miljöer främja ett tryggare samhälle, speciellt för barn och ungdomar.

Trygghetsfrågor får ett allt mer fokus och alla människor har rätt att känna sig trygga i miljöer att vistas i. Otrygghet utomhus, och då speciellt på allmänna platser, minskar människors rörelsefrihet och möjligheter att leva ett aktivt liv, mötas och umgås, få tillit till andra människor och till samhället i stort. Trygghet i det offentliga rummet ger en bättre kommun att leva i.

Genom rätt vuxennärvaro i offentliga miljöer skapas ett tryggare samhälle! Målet med partnerskapet är att engagera fler vuxna att "trivselvandra". 

I Dorotea kommun är alla vuxna välkomna att trivselvandra mot en ersättning som din förening får ta del av. Mer information om trivselvandring och vilka kvällar vi planerar att genomföra den på kommer inom kort!

Är du intresserad av att vara med och trivselvandra? Ta kontakt med vår brottsförebyggande samordnare:

Veronica Wahlgren, veronica.wahlgren@dorotea.se, 0942-14070.

Information till företag

Tyvärr sker det oseriös försäljning där man låter påskina att insamlade medel går till nattvandring och/eller de lokala grupperna. Ofta sker detta efter att information om att en ny kommun har skrivit avtal med nattvandring.nu. Det är INTE nattvandring.nu som ringer, så vi vill härmed uppmana er att inte köpa sponsorpaket eller liknande om ni blir uppringda. Nattvandring.nu finansieras enbart genom deras partners och de säljer aldrig sponsorpaket via telefon. Nattvandring.nu uppmuntrar direkt sponsring mellan det lokala näringslivet och den lokala gruppen, men om det är aktuellt blir ni kontaktade direkt av oss och inte föreningen.

Information om Nattvandring.nu

Läs mer om Nattvandring.nu genom att klicka här: Länk till nattvandring.nu.

Uppdaterad den 24 maj 2024