Information om tillfällig omledning av Byvägen, Fredsvägen och Kyrkvägen

Under ombyggnationen av genomfarten väg E 45 genom samhället kommer trafiken på Byvägen att tillfälligt behöva omledas via baksidan av kommunhuset under en kortare tid. När arbete utförs i korsningen Byvägen/ E 45 samt när arbete utförs i korsningen Kyrkvägen/ E 45 kommer trafiken på Fredsvägen och Kyrkvägen att omledas.

Omledning kommer att regleras med ljussignal för fordonstrafiken.
Iakttag försiktighet och följ skyltning under omledningstiden.

Start V 23

Trevlig sommar!

Teknik och Service

Uppdaterad den 3 juni 2024

Teknik och service

Chef Teknik och service
Pierre Danielsson
Telefon: 0942-141 36
pierre.danielsson@dorotea.se
VA-ingenjör
Thord Dahlberg
Telefon: 0942 - 140 18
thord.dahlberg@dorotea.se

Driftledare Östra
Ronny Andersson
Telefon: 070-283 28 50
ronny.andersson@dorotea.se

Driftledare Västra
Jan-Oskar Eriksson
Telefon: 0942-140 47
jan-oskar.eriksson@dorotea.se

Renhållningsansvarig
Andreas Karlsson
Telefon: 0942 - 140 48
andreas.karlsson@dorotea.se
Kostenheten
Kostchef Cisy Farideh Siljebo
Telefon: 072 - 227 70 93 
farideh.siljebo@dorotea.se
Kommunens fastigheter
Förvaltas av Doroteahus i Dorotea AB
Telefon: 0942 - 140 55
felanmalan.fastighet@dorotea.se
Mät- och GIS-ingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 0942-141 33
erik.bryntesson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se