Eldning utomhus

Eldning av kvistar och grenar från egen trädgård är naturligtvis tillåtet nu som tidigare. Men elda klokt.

Tänk på brandfaran, det är förbjudet att elda sopor, precis som tidigare och det är inte tillåtet att elda trädgårdsavfall så att det ger olägenheter för grannarna.

Majbrasor är tillåtna, precis som förr. Men var försiktig, annat än rent trä får inte eldas, inte målat trä, gamla möbler etc. Använd förnuft och gott omdöme när du eldar. Det finns också områden där man inte får elda utan vidare, till exempel i skyddsområden för vattentäkt. Hör med kommunen om du är osäker.

MILJÖENHETEN

Uppdaterad den 25 april 2024

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.

Energi- och klimatrådgivare
Jamal Mouneimne
Telefon: 0933 - 141 39
Telefontid: mån, tis, tor 13:00 - 14:00
jamal.mouneimne@vindeln.se