Tillgänglig hjärtstartare

På Medborgarhuset finns nu en hjärtstartare installerad på anslagstavlan till höger om entrén vilket gör att den är tillgänglig året runt, dygnet runt.

Information om hjärtstartare

Dagens hjärtstartare är mycket enkla att använda och alla kan använda dem. De ger talade instruktioner till användaren hur man ska göra och man kan inte ge en strömstöt om det inte är nödvändigt. En tidig strömstöt genom hjärtat kan få hjärtats eget elektriska signalsystem att börja fungera igen.

HLR och hjärtstartare

Vid hjärtstopp, larma 112 och starta hjärt-lungräddning, HLR.
- Hämta hjärtstartaren om den finns nära.
- Starta hjärtstartaren samtidigt som annan person gör HLR.
- Följ hjärtstartarens instruktioner.
- Rör inte den drabbade personen när strömstöt ges.
- Fortsätt direkt med HLR av god kvalitet.
- Fortsätt följa hjärtstartarens instruktioner.
Läs mer om hjärtstartare på HLR-rådets hemsida, genom att klicka här: Länk till HLR-rådets hemsida.
Uppdaterad den 8 mars 2024