Civil beredskap och våra nya beredskapssamordnare

Civil beredskap är ett samlingsbegrepp för krisberedskap och civilt försvar. Krisberedskap är de åtgärder som görs inför en samhällsstörning för att minska sannolikheten att en fredstida kris inträffar och att mildra konsekvenserna när en kris uppstår. Civilt försvar är det civila samhällets förmåga vid krig eller krigsfara. Allt förberedande arbete med Civil beredskap finansieras av statliga medel via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I Dorotea kommun tar vi arbetet med civil beredskap på stort allvar och vill uppmuntra våra medborgare till samma sak. Här presenterar vi våra nya beredskapssamordnare och berättar om kommunens arbete på området.

Kommunens arbete

Dorotea kommun har en tjänsteperson i beredskap (TIB) dygnet runt genom samverkan med kommunerna i region 10. TIB har till uppgift att larma, informera och se till att drabbad kommun startar sin krisledning när en allvarlig händelse inträffar.

I första hand ska en kris hanteras av den organisation som först berörs av en störning. Vid en kris som berör flera dela av samhället och som kräver skyndsamma åtgärder kräver samordning och gemensam inriktning. Vid behov aktiveras därför kommunens krisledningsorganisation. Krisledningsorganisationen består av en politiskt vald krisledningsnämnd och en tjänstemannastab. Krisledningsnämnden har som syfte att snabba på nödvändiga politiska beslut under en kris. Stabens uppgift är att samordna och prioritera resurser för att hantera situationen så effektivt som möjligt. De ska även se till att informera medborgare, medarbetare, berörda myndigheter och företag vid en kris.

För att utveckla denna förmåga övar och utbildar kommunen sin personal och förtroendevalda samt tar fram rutiner och planer för hur en samhällsstörning ska hanteras.

Beredskapssamordnarna presenterar sig

I december 2023 började två nya beredskapssamordnare, Emma Rastbäck och Linus Övringe.

Emma och Linus jobbar som beredskapssamordnare för Dorotea, Vilhelmina och Åsele kommun. Deras uppgift är att samordna och stötta kommunens verksamheter i det förberedande arbetet med civil beredskap.

"Jag heter Emma Rastbäck och är ursprungligen från Örnsköldsvik men har spenderat de tre senaste åren i Umeå där jag gjort min kandidat i programmet för internationell kris- och konflikthantering. En bred utbildning som gett mig en stadig grund att bygga vidare på. Jag har ingen tidigare koppling till just Dorotea men jag har alltid dragit mig till naturen och nya utmaningar vilket gjorde den här platsen perfekt för mig. Nu är jag spänd över att få göra det jag studerat till samtidigt som jag får upptäcka dessa fina inlandskommuner."

”Jag heter Linus Övringe och är i grunden värmlänning. Tidigare jobb och studier har tagit mig lite runtom i världen, men jag har sen flera år längtat upp till fjällen. Känns skönt att äntligen vara på plats! Jag har en högskoleexamen i statsvetenskap från Försvarshögskolan i Stockholm, med inriktning mot just säkerhet och krishantering. Det blir en spännande utmaning att gå från studier och en lång rad uniformsyrken till en så bred tjänst som beredskapssamordnare.”

Uppdaterad den 20 mars 2024