Vill du göra en viktig insats för Dorotea?

Har du funderat på att bli brandman? Söker du spänning och möjligheten att göra en meningsfull samhällsinsats? Utifrån rådande personalläge söker vi fler medarbetare, både kvinnor och män.

Räddningstjänsten bjuder in till informationskväll på brandstationen i Dorotea.

Dag: torsdag 30 maj
Tid: 18:00

Kontakt

E-postadress: raddningstjanst@dorotea.se 
Tf, Räddningschef jonas.hahlin@lycksele.se 0950–16206
Brandinspektör dan.danielsson@dorotea.se 0942–14164

Uppdaterad den 3 maj 2024

Räddningstjänsten

Räddningschef
Jonas Hahlin
Telefon: 0950-162 06
jonas.hahlin@dorotea.se

Brandinspektör
Dan Danielsson
Telefon: 0942-141 64
dan.danielsson@dorotea.se