Information till fritidshusägare

Förtydligande iloq och dagens nya sopsortering

På dom nya insamlingsstationerna kan ni sortera alla förpackningar papp, plast, tidningar, metall, färgat och ofärgat glas. Mat och restavfall kan även lämnas när ni har anmält er för iloq på dessa stationer, (restavfall är det avfall som blir kvar när ni sorterat ut alla förpackningar och matavfallet).

För att få tillgång till iloq-nyckel behöver ni äga en fastighet inom kommunen och ni kan kostnadsfritt anmäla 2 nycklar per fastighet. behöver ni fler nycklar kostar det, se prislista.

Ni som hyr ut behöver beställa en nyckel FOB för att era hyresgäster ska kunna använda sig av systemet.

Hur iloq fungerar kommer ni få mer information om innan systemet startar. Viktigt är att ni nu registrerar era nycklar så att vi kan färdigställa systemet.

När samtliga stationer är färdiga, kommer fritidshusfastigheter att bli hänvisade till någon av dessa strategiskt utplacerade stationer. Det gröna kärlet betalar ni per kg och via iloq-nyckeln kommer ni att betala för varje påse ni kastar. Med det nya systemet behöver ni fritidshusägare inte lämna kvar ert kärl ute till nästa gång ni besöker ert fritidshus igen.

PÅSAR:
För restavfall så använder ni er av en befintlig påse till exempel Ica eller Coop påse på 20liter eller vanliga avfallspåsar som ni köper i er livsmedelsaffär. Dessa införskaffar ni själva.

Matavfallspåsar kommer kommunen att tillhandahålla er med. Dessa kommer att finnas tillgängliga på kommunens återvinningscentraler och även på flera andra ställen. Mer information kommer senare.

Det gröna kärlet kommer att försvinna.

Priser:
Nycklar per extra nyckel. 135 sek från nyckel 3 och framåt
Nyckel FOB 1500 sek i depositionsavgift ( återfås vid återlämnande)
Restavfall 20 kr per slängd påse.
Matavfall 10 kr per slängd påse.

Dessa stationer kommer att kameraövervakas.

Uppdaterad den 16 februari 2024

Teknik och service

Chef Teknik och service
Pierre Danielsson
Telefon: 0942-141 36
pierre.danielsson@dorotea.se
VA-ingenjör
Thord Dahlberg
Telefon: 0942 - 140 18
thord.dahlberg@dorotea.se

Driftledare Östra
Ronny Andersson
Telefon: 070-283 28 50
ronny.andersson@dorotea.se

Driftledare Västra
Jan-Oskar Eriksson
Telefon: 0942-140 47
jan-oskar.eriksson@dorotea.se

Renhållningsansvarig
Andreas Karlsson
Telefon: 0942 - 140 48
andreas.karlsson@dorotea.se
Kostenheten
Kostchef Cisy Farideh Siljebo
Telefon: 072 - 227 70 93 
farideh.siljebo@dorotea.se
Kommunens fastigheter
Förvaltas av Doroteahus i Dorotea AB
Telefon: 0942 - 140 55
felanmalan.fastighet@dorotea.se
Mät- och GIS-ingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 0942-141 33
erik.bryntesson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se