Samarbete för ökad social samvaro bland äldre

Dorotea kommun kommer att ingå ett samarbete med företaget Gubbe för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre, samt bidra till ökad social samvaro.

Under ett 1-års projekt kommer unga vuxna och personer utan sysselsättning att anställas för att besöka ett antal äldre inom kommunen. Genom att arbeta hälsofrämjande och förebyggande är målet att de äldre ska uppleva ett ökat välbefinnande.

Gubbe är ett företag grundat i Finland och kommer leda projektet och arbeta i nära samarbete med kommunen. Kommunen kommer gå ut med ett erbjudande om att delta i projektet under början av 2024 och de tillfrågade kommer att vara äldre personer som idag inte har några större omsorgsinsatser från t.ex. hemtjänsten.

Samarbetet kommer pågå under 12 månader med start i början av 2024.

Uppdaterad den 14 december 2023