En grupp av leende ungdomar som sträcker fram sina händer

Ungdomsgård

Alla barn har rätt till fritid, lek och vila där möjligheten till en utvecklande och meningsfull fritid ska finnas. Ungdomsgården i Dorotea ska vara en mötesplats för kamratskap, intressen och upplevelser. Dess verksamhet ska bygga på ungas delaktighet, inflytande, inkludering och trygghet.

Ungdomsgårdens verksamhet

Målgrupp

Ungdomsgården riktar sig mot ungdomar som går i årskurs 7 upp till och med tredje året på gymnasiet.

Öppettider från den 22 augusti

Tisdagar, torsdagar och fredagar mellan klockan 18:00-21:00

För ytterligare information kontakta oss på 0942-14067.

Avgift

Den öppna ungdomsverksamheten är avgiftsfri och medlemskortet hämtas ut gratis på ungdomsgården.

Aktiviteter

Verksamheten ska erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter. Utbudet av aktiviteter ska bygga på ungdomarnas idéer, önskemål, kreativitet och lust samt i samspelet med fritidsledare ställas inför utvecklande utmaningar. Alla barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande för att möjliggöra möten över sociala gränser.

Rök- och drogfri miljö

Verksamheten drivs i en rök- och drogfri miljö med den kommunövergripande drogpolicyn som styrdokument.

Uppdaterad den 18 augusti 2022

Idrott, motion och friluftsliv

Kultur- och fritidschef
Linnea Johansson
Telefon 0942 - 140 70
linnea.johansson@dorotea.se

Besöksadress
Byvägen 5
917 32 Dorotea

Bokningar och uthyrning
Telefon 0942 - 140 67
mbbokning@dorotea.se

_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se