Lyssna Insia
En grupp av leende ungdomar som sträcker fram sina händer

Ungdomsgård

Alla barn har rätt till fritid, lek och vila där möjligheten till en utvecklande och meningsfull fritid ska finnas. Ungdomsgården i Dorotea ska vara en mötesplats för kamratskap, intressen och upplevelser. Dess verksamhet ska bygga på ungas delaktighet, inflytande, inkludering och trygghet.

Ungdomsgårdens verksamhet

Målgrupp

Ungdomsgården riktar sig mot ungdomar som går i årskurs 7 upp till och med tredje året på gymnasiet. 

Öppettider

För närvarande bedrivs viss ungdomsverksamhet utomhus, för ytterligare information kontakta oss på 0942-14067 så berättar vi mer.

Avgift

Den öppna ungdomsverksamheten är avgiftsfri och medlemskortet hämtas ut gratis på ungdomsgården.

Aktiviteter

Verksamheten ska erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter. Utbudet av aktiviteter ska bygga på ungdomarnas idéer, önskemål, kreativitet och lust samt i samspelet med fritidsledare ställas inför utvecklande utmaningar. Alla barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande för att möjliggöra möten över sociala gränser.

Rök- och drogfri miljö

Verksamheten drivs i en rök- och drogfri miljö med den kommunövergripande drogpolicyn som styrdokument.

Uppdaterad den 25 maj 2021

Idrott, motion och friluftsliv

Kultur- och fritidschef
Linnea Johansson
Telefon 0942 - 140 70
linnea.johansson@dorotea.se

Besöksadress
Byvägen 5
917 32 Dorotea

Bokningar och uthyrning
Telefon 0942 - 140 67
mbbokning@dorotea.se

_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se