Lyssna Insia

Särskilda bidrag

Bidragets syfte är att utveckla och vidga verksamheten såväl i fråga om verksamhetsgrenar och nya former för verksamheten, samt utvecklings- och försöksverksamhet.

Allmänt

  • Särskilda bidrag kan sökas för alla ändamål som inte omfattas av övriga normer och som främjar föreningens verksamhet.
  • Verksamheten skall bedömas vara av sådan art att kommunens stöd bör utgå i form av bidrag till den planerade verksamheten/investeringen.
  • Verksamheten/investeringen skall vara genomförd senast ett år efter beviljat bidrag.
  • Bidragets storlek prövas av kultur- och utbildningsnämnden från fall till fall.
  • Bidragsansökan under 300 kronor prövas ej.

Ansökan

Bidragsansökan lämnas till Medborgarhuset och kan inges under hela året. Av denna bör framgå omfattning/planering/målgrupp med mera som kan vara av intresse vid prövningen.

Specificerad kostnadssammanställning samt verifikationer, skall uppvisas efter det att verksamheten genomförts, dock senast 3 månader efter verksamhetens slut vilka minst skall täcka beviljat bidrag. I annat fall är föreningens återbetalningsskyldig.

Eftersom bidraget beviljas löpande, kan pengarna ta slut under året. En ansökan kan avslås om inte kriterierna är uppfyllda.

Uppdaterad den 29 januari 2020

Länk till E-tjänster och blanketter

Föreningar och föreningsliv

Fritid- och föreningar
Linnea Johansson
Telefon: 0942 - 140 70
linnea.johansson@dorotea.se

Bidragsansökningar
Dorotea kommun
Medborgarhuset
917 81 DOROTEA

Besöksadress
Byvägen 5
917 32 Dorotea
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se